Prevederile art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității au fost contestate, recent, la Curtea Constituțională. Norma ar contravine art. 6 paragraful 1 din Convenția Europeană și art. 23 din Constituție, spune autorul sesizării. 

Art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității spune că ”reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administrator/lichidator. Instanţa de insolvabilitate va soluţiona contestaţia în termen de zece zile de la înregistrare, cu citarea contestatorului, a administratorului/lichidatorului şi a comitetului creditorilor, având dreptul să suspende, la cererea contestatorului, executarea măsurii contestate”.

Potrivit autorului sesizării, sintagma ”măsurilor luate de administrator/lichidator” din normă denotă lipsa unei clarități, este lipsită de accesibilitate și previzibilitate. Lipsa menționării exhaustive a acțiunilor sau a inacțiunilor administratorului/lichidatorului permite o interpretare extinsă. Totodată, norma nu statuează dacă atribuțiile specificate la art. 68 alin.  (2) – (5) din aceeași lege constituie anume cele măsuri ce pot fi contestate sau mai sunt și altele. 

Sesizarea a fost depusă ca urmare a unei dispute dintre o bancă comercială și un agent economic în insolvabilitate. Instituția financiară a solicitat să fie convocată adunarea creditorilor și să fie pus în discuție posibilitate de micșorare a cuantumului onorariului de succes al administratorului insolvabilității. Reuniunea a fost organizată, însă subiectul privind remunerarea nu a fost inclus pe ordinea de zi. 

Astfel, magistrații de la Curtea Constituțională urmează să spună dacă ”neincluderea pe ordinea de zi a adunării creditorilor este o măsură întreprinsă de către administratorul insolvabilității” și dacă aceasta poate fi contestată în termen de zece zile, conform art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității.

Textul complet al sesizării poate fi accesat aici.