Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 29.11.2020
EUR: 20.5084 MDL USD: 17.2289 MDL RON: 4.2084 MDL RUB: 0.2279 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

27 November, 2020
Începând cu anul următor, întreprinderile ar putea fi limitate în banii cash pe care îi pot folosi. Potrivit proiectului politicii fiscale și vamale pentru 2021, se vor permite plățile în numerar în sumă maximă de zece mii lei per tranzacție sau 100 mii lei per lună. Totodată, se va permite încasarea plăților &...
27 November, 2020
Până în data de 1 iulie 2021, terminalele POS vor trebui instalate în toate subdiviziunile unde vânzările sunt mai mari de 500.000 lei, chiar și în companiile care au un volum total de vânzări mai mic de două milioane lei. Noua regulă este prevăzută în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul viitor. În prezent, legislația spune că terminalele POS trebuie să fie utiliate doar de către agenții economici care au avut, în anul precedent, vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii c...
27 November, 2020
În urma lansării consultărilor publice referitoare la proiectul de lege privind măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) a prezentat mai multe obiecții privind documentul, în partea ce vizează profesiile juridice. 1. Proiectul nu conține soluții pentru abordarea nejustificat diferențiată a profesiilor juridice în raport cu toate celelalte categorii de contribuabili. Potrivit art. 15 Cod Fiscal: în raport cu persoane fizice, întreprinzători individuali şi medicii de familie titulari ai practic...
27 November, 2020
Împăcarea părților nu va mai fi posibilă în cazul infracțiunilor ce atentează la libertatea și inviolabilitatea sexuală. Ministerul Justiției a remis proiectul de modificare a unor acte normative, pentru examinare în Guvern, care vizează asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală. Modificările vor fi operate în Codul penal și Codul de procedură penală și vor reglementa următoarele: I. Neadmiterea înlăturării răspunderii penale în rezultatul împăcării victimei cu infractorul Articolul 109 din Codul pen...
26 November, 2020
Instanțele de judecată, inclusiv Curtea Supremă de Justiție, dar și Curtea Constituțională vor avea, din nou, buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. O normă similară a fost aplicată până în anul 2018. Modificările sunt prevăzute în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, propus pentru consultări publice. În prezent, legislația spune că instanțele sunt finanțate de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Norma a fost declarată neconstituțională încă în anul 20...
26 November, 2020
Comisia economie, buget și finanțe a examinat un proiect de lege de modificare și completare a mai multor acte legislative – așa-numitul proiect al legii deoffshorizării în lectura a doua. Proiectul va fi supus dezbaterilor în plen. Parlamentul urmează să stabilească restricții de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni de lucrări și servicii pentru persoanele juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență, persoanele juridice în componența cărora figur...
25 November, 2020
Actele Serviciului Fiscal de Stat transmise prin poștă cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure confirmarea primirii lor (telegramă, fax, e-mail) vor putea fi înmânate doar destinatarului. Modificarea se regăsește în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, publicat repetat pentru consultări publice. În prezent, norma legală stabilește că în cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele transmise de Fisc se înmânează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor ace...