Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.07.2021
EUR: 21.3017 MDL USD: 18.0638 MDL RON: 4.3265 MDL RUB: 0.2447 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

16 July, 2021
Pe lângă persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă, contract civil sau cumul, alte categorii de salariați ar putea deveni eligibili pentru a primi subvenție de la stat, dacă au stat fără job cel puțin 12 luni anterior angajării. Un proiect în acest sens a fost propus pentru consultări publice. Mai exact, se propune ca să fie...
13 July, 2021
Avocații și notarii, care nu au avut venituri salariale pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, ar putea primi subvenții de la stat, dacă se angajează.  Prevederea se regăsește într-un proiect pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă. Totuși, cum spun chiar autorii inițiativei, ”proiectul nu va necesită cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare”. Asta poate fi inclusiv pentru că în document se folosesc noțiunile vechi de clasificar...
24 June, 2021
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești vrea să facă propuneri de completare a Codului de Procedură Civilă, în scopul evitării oricăror blocaje sau tergiversări la examinarea cererilor de chemare în judecată depuse prin intermediul aplicației e-Dosar judiciar. Un anunț în acest sens a fost făcut de conducerea instituției în cadrul unei întruniri cu șefii secretariatelor instanțelor judecătorești. În cadrul ședinței a fost abordat subiectul privind modul de utilizare a semnăturii electronice și aspectele ce vizează cadrul legal al întrebu...
21 June, 2021
Institutul Național al Justiției vrea ca în componența Comisiei pentru examenele de admitere pentru candidații la funcția de procuror și judecători să se regăsească și trei membri supleanți. Modificarea Regulamentului INJ a fost transmisă pentru avizare, recent, Consiliului Superior al Magistraturii. Mai exact, INJ vrea ca CSM și CSP să desemne câte doi membri și un supleant, iar alți trei membri și un supleant să fie numiți din rândul profesorilor universitari. Consiliul Superior al Magistraturii consideră, însă, modificările propuse ca fiind inoportune. CSM ream...
18 June, 2021
Cetățenii Republicii Moldova care pot face dovada aflării lor peste hotarele țării pe un termen de cel puțin trei ani și care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova ar putea beneficia de scutiri pentru a introduce în țară bunuri de uz personal, inclusiv un mijloc de transport auto per familie (sau persoană care revine şi care nu este căsătorită) prevăzut la poziția tarifară 8703. Conform unei inițiative legislative a președintelui Republicii Moldova, noua regulă ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022. Mai exact, vor fi scutite la i...
15 June, 2021
Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări publice un proiect de Regulament care va reglementa achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii de valoare mică. Documentul impune reguli stricte legate de publicitatea și transparența atribuirii contractelor cu o valoare estimată mai mică decât pragurile prevăzute în Legea 131/2015 și Legea 74/2020. Regulamentul prevede dreptul autorității contractante/ entității de a organiza și desfășura contracte de achiziții publice de valoare mică, planifcate și încheiate, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare ad...
11 June, 2021
Termenul limită de aplicare, cu titlu provizoriu, a vămuirii la postul vamal Bender-2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan urmează să fie prelungit pentru a zecea oară consecutiv. Potrivit unui proiect transmis Guvernului pentru examinare, norma se va aplica până la sfârșitul anului. Amintim că, în luna august 2016 autoritățile din Ucraina au sistat importul produselor petroliere pentru regiunea transnistreană prin intermediul căilor ferate prin punctele de trecere ”Slobodca” și ”Cuciurgan&rd...