Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 13.04.2021
EUR: 21.3161 MDL USD: 17.8970 MDL RON: 4.3324 MDL RUB: 0.2316 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

08 April, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) s-a expus, pentru prima dată, pe marginea problemei privind vaccinarea obligatorie. Hotărârea adoptată, astăzi, ar putea avea un rol important și în eforturile de a pune capăt pandemiei COVID-19, transmite dw.com. Mai exact, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a decis că vaccinăr...
08 April, 2021
Curtea Constituțională a României a decis că redactarea hotărârii judecătorești penale (motivarea în fapt și în drept) ulterior pronunțării minutei (soluției) dispuse în cauză lipsește persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, scrie legal-land.ro. Mai excat, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală a Român...
02 April, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Tomai-Vinex S.A. v. Republica Moldova. Societatea reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând motivarea insuficientă a hotărârilor judecătorești naționale și ingerința pretins arbitrară în dreptul la respectarea bunurilor sale. La 4 ianuarie 2021 societatea reclamantă a informat Curtea că nu mai intenționează să-și menți...
25 March, 2021
Societatea Lego este titularul unui desen sau model industrial comunitar, înregistrat la 2 februarie 2010, pentru ”blocuri de construcție dintr-un set joc de construcție”. În cadrul unei cereri de declarare a nulității formulate de societatea Delta Sport Handelskontor, camera de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a considerat, prin Decizia din 10 aprilie 2019, că toate caracteristicile aspectului produsului vizat de desenul sau modelul industrial contestat erau impuse exclusiv de funcția tehnică a produsului, și anume aceea de a...
25 March, 2021
Magistrații Curții Constituționale au declarat, astăzi, neconstituțional art. 73 din Codul de executare. Norma reglementează modul de aducere forţată a debitorului în fața executorului judecătoresc, atunci când debitorul refuză să se prezinte la solicitarea repetată a executorului. Curtea a reținut că scopul legitim urmărit de Codul de executare constă în realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare în baza legii. Acest scop legitim al Codului ține de asigurarea caracterului obligatoriu al hotărâril...
23 March, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Trocin v. Republica Moldova. Cauza se referă la pretinsa maltratare a reclamantului de către poliție în timpul aflării sale în detenție și lipsa unei anchete efective în acest sens.Potrivit examinării medico-legale,pe corpul reclamantului au fost descoperite mai multe echimoze. După ce plângerea reclamantului cu privire la pretinsele rele tratamente a fost examinată timp de mai mult de patru ani, aceasta a fost respinsă ca neîntemeiată. În faţa Curţii, reclamantul s-a pl&acir...
20 March, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de inadmisibilitate în cauza Î.M. Resan S.R.L. v. Republica Moldova. Activitatea societății reclamante consta în extragerea și comercializarea apei de izvor. În vederea asigurării securității energetice a țării, printr-o dispoziție a Guvernului din 21 septembrie 2004 a fost dispusă inițierea procedurii de acordare a S.A. ”CET-2” a dreptului de a folosi ca sursă alternativă de aprovizionare cu apă obiectivul acvatic exploatat de către societatea reclamantă. Cea din urmă a contestat această dispoziți...