Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 19.09.2021
EUR: 20.7694 MDL USD: 17.6521 MDL RON: 4.1969 MDL RUB: 0.2435 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

16 September, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a emis o hotărâre în cauza Petrenco și alții șase contra Republicii Moldova, prin care a recunoscut violarea mai multor articole din Convenție de către Republica Moldova. Cauza se referă la reținerea, arestarea și detenția reclamanților în baza unor acuzații de tulburări în masă, ca urm...
15 September, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova. Cauza se referă la arestarea preventivă a reclamantei pentru o perioadă de 40 de zile în anul 2015, în urma eșecului ei de a stinge o datorie față de o altă persoană. Creditorul V.G. a depus o plângere penală împotriva reclamantei, acuzând-o de escrocherie și susținând că reclamanta niciodată nu intenționase să restituie împrumutul. În cadrul unui proces civil intentat de către creditorul V.G. împotriva reclamantei, Judecător...
13 September, 2021
Emailuri schimbate de reclamantă pe un site de dating, prezentate fără consimțământul ei în cadrul unor proceduri civile nu este o încălcare susține Curtea Europeană a Drepturilor omului CtEDO. Fostul soț al reclamantei a accesat emailuri pe care aceasta le-a schimbat pe un site de dating și le-a prezentat, fără consimțământul ei, mai întâi în contextul unor proceduri pe care el le-a inițiat în privința responsabilității parentale împărțite, iar apoi în contextul unor proceduri de divorț. Tribunalul de dreptul familiei nu a ținut c...
08 September, 2021
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că transportatorii care anulează o călătorie maritimă sau fluvială au obligația de a oferi pasagerilor fie un transport alternativ care să urmeze aceeași rută, fie unul cu un traseu diferit. Dacă, acceptând una din aceste variante, pasagerii ajung cu întârziere la destinație, pot cere inclusiv despăgubiri, scrie avocatnet.ro. CJUE a precizat că, în cazul anulării unei călătorii maritime sau fluviale, transportatorul are obligația prioritară de a le oferi pasagerilor un serviciu de transport alternativ care să ur...
03 September, 2021
Legislația maghiară care interzice anularea unui contract de împrumut exprimat în monedă străină pentru motivul că acesta conține o clauză abuzivă referitoare la diferența de schimb valutar, pare să fie compatibilă cu dreptul Uniunii. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) susține că o atare situație există dacă această legislație permite restabilirea în drept și în fapt a situației în care s-ar fi găsit consumatorul în lipsa clauzei abuzive, chiar dacă anularea contractului ar fi mai avantajoasă pentru consumator. În anul 2007, un consumat...
14 August, 2021
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 25 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal. La originea cauzei se află patru sesizări privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (1) din Codul penal care reglementează infracțiunea de huliganism. Curtea Constituțională a reținut pentru analiza sa următoarele texte contestate din articolul 287 alin. (1) din Codul penal: ”acțiunile intenționate care încalcă grosolan ordinea publică” și ”precum și acțiunile care...
11 August, 2021
Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 24 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 129 punctul 19) din Codul fiscal, ce stabilește că secretul fiscal reprezintă orice informație de care dispun organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informația despre contribuabil ce constituie secret comercial, cu excepţia informaţiei despre încălcarea legislației fiscale. Sesizarea a fost depusă de un deputat care a solicitat Curții să verifice constituționalitatea articolului 129 punctul 19) din Codul fiscal, susținând că prevederile contestate co...