Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 31.05.2020
EUR: 19.4009 MDL USD: 17.6277 MDL RON: 4.0060 MDL RUB: 0.2486 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

29 May, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Munteanu v. Republica Moldova. Reclamanții, mamă și fiu, au invocat că reacția autorităților naționale la plângerile lor cu privire la violența domestică a constituit un tratament discriminatoriu la adresa reclamantei și ar fi încurajat acțiunile violente din partea...
29 May, 2020
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 191 alin. (2) din Codul de procedură penală. Curtea a menționat că măsurile preventive sunt instituţii de drept procesual cu caracter de constrângere, având ca scop asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal. Ele vizează starea de libertate a bănuitului, învinuitului sau a inculpatului şi au ca efect fie privarea de libertate, fie restrângerea libertăţii de circulație. Curtea a observat că, potrivit articolului 175 alin. (5) din Codul de procedură penal...
27 May, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza P. T. v. Republica Moldova. Reclamantul este o persoană seropozitivă. În anul 2011, după ce medicii confirmaseră boala sa, comisia medico-militară a eliberat reclamantului o adeverință cu privire la excluderea sa din evidenţa militară, în baza articolului 5 din Baremul medical, aprobat prin Ordinul Ministerului Apărării nr. 177 din 30.06.2003. La perfectarea buletinului de identitate în august 2011, reclamantul a trebuit să prezinte livretul său militar sau adeverința cu privire la excluderea...
26 May, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauza I.M. v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților, din cauza eșecului autorităților de a respecta dreptul său la protecția datelor cu caracter medical. Guvernul și reclamantul au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei. Astfel, Curtea a luat act de acordul respectiv, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 6.000 de euro pentru orice prejudici...
25 May, 2020
Cauza cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri arbitrale străine nu este în sine un litigiu. Opinia a fost exprimată de trei magistrați de la Curtea Supremă de Justiție într-o hotărâre cu privire la admisibilitatea unui recurs. Mai exact, un creditor cu sediul în Insulele Virgine Britanice a înaintat o cerere în instanța de judecată către debitorul ”Valiexchimp” SRL în proces de insolvabilitate, solicitând recunoașterea și încuviințarea executării silite a unei hotărâri arbitrale...
22 May, 2020
Un bărbat a acționat în judecată ÎM Orange Moldova SA cu privire la protecţia dreptului consumatorului şi încasarea prejudiciului cauzat. Reclamantul a invocat că s-a adresat la un magazin ÎM Orange din orașul Floreşti cu scopul de a porta un număr de telefonie mobilă de la operatorul Unite la operatorul Orange. Potrivit reclamantului, la depunerea cererii de portare i-a fost explicat că pentru a-i fi satisfăcută solicitarea, este nevoie să procure la preţ de 40 de lei, un alt număr temporar şi portarea va fi efectuată în cel mult 5 zile lucrătoare. Recla...
21 May, 2020
Magistrații de la Curtea Constituțională spun că unele prevederi din Legea cu privire la Procuratură contravin normelor stabilite în Constituție. Mai exact, este vorba despre procedura de preselectare a candidaților la funcția de Procuror General de către o Comisie instituită de Ministerul Justiției. Decizia a fost pronunțată astăzi.  Curtea a considerat că prevederile contestate trebuie examinate prin prisma articolului 125, care prevede explicit subiectele cu atribuții decizionale în procesul de numire și demitere a Procurorului General, și articolului 1251 din Const...