Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 31.10.2020
EUR: 19.9400 MDL USD: 17.0377 MDL RON: 4.0899 MDL RUB: 0.2144 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

22 October, 2020
Procurorii, care în ultimii 5 ani au fost sancționați disciplinar, vor putea fi propuși pentru decorare în condițiile Regulamentului cu privire la aplicarea măsurilor de încurajare a procurorilor și acordarea distincțiilor Procuraturii. Interdicția în acest sens, stabilită până acum, a fost anulată de judecătorii Curții de Ap...
21 October, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Felix Guțu v. Republica Moldova. În conformitate cu circumstanțele cauzei, reclamantul a fost învinuit de delapidarea patrimoniului unei întreprinderi de stat pe motiv că ar fi prezentat o factură falsă în care ar fi indicat o sumă dublă a valorii costului serviciilor hoteliere utilizate în cadrul unei deplasări de serviciu. La 2 decembrie 2003 procurorul a emis o ordonanță de încetare a urmăririi penale, considerând că nu au fost întrunite elementele constitutive...
17 October, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (”Curtea”) a pronunțat la 15 octombrie 2020 decizia în cauza Iachimovschi v. Republica Moldova. Potrivit circumstanțelor cauzei, reclamanta, aflându-se în proces de divorț cu A., a părăsit domiciliul comun, din cauza comportamentului violent al soțului său. La 20 octombrie 2011, reclamanta a revenit la domiciliul său anterior, pentru a lua niște haine. Văzând reclamanta, A. devenise violent, lovind-o și cauzându-i vătămări corporale neînsemnate. La 3 noiembrie 2011, A. a fost tras la răspundere contra...
13 October, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Postoliuc v. Republica Moldova. În speţă, reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolelor 10 și 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocând încălcarea libertății de exprimare și întrunire din cauza refuzului autorităților de a-i acorda autorizația de organizare a unei întruniri. Guvernul a prezentat Curții declarații unilaterale, prin care a recunoscut încălcarea libertății de întrunire a reclamantului,...
10 October, 2020
Organizațiile necomerciale vor putea presta servicii contra plată concurenților electorali în perioada campaniei electorale, a decis Curtea Constituțională. Însă, le va fi interzisă prestarea serviciilor gratuite în această perioadă. Mai exact, Curtea a recunoscut constituţional textul ”presta servicii şi/sau" de la articolul 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale, în măsura în care organizațiilor necomerciale le este permisă prestarea de servicii oneroase pentru concurenții electorali în perioada campaniei electorale. Hot...
05 October, 2020
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibile unele sesizări, precizând că simpla trimitere la un text din Constituţie, fără explicarea pretinsei neconformităţi cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument. Potrivit Ghidului practic privind condițiile de admisibilitate a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate la Curtea Constituțională, trebuie evidențiat că, în jurisprudența sa constantă, Curtea a reținut că excepția de neconstituționalitate trebuie să cuprindă trei elemente obligatorii: textul contestat din punctul de vedere al con...
05 October, 2020
Potrivit Ghidului practic privind condițiile de admisibilitate a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională nu poate examina, prin prisma Constituției, dacă autoritățile interpretează și aplică corect legile. Instanțele judecătorești interpretează legea, în procesul soluționării cauzelor cu care au fost învestite, interpretarea fiind o etapa indispensabilă în vederea aplicării legii. Competența de a aplica legea revine în exclusivitate instanţelor judecătoreşti. De asemenea, în cazul în care instanțele judecătorești aplică...