Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 13.04.2021
EUR: 21.3161 MDL USD: 17.8970 MDL RON: 4.3324 MDL RUB: 0.2316 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

13 April, 2021
Începând din anul 2019 angajatorii nu mai au obligaţia completării carnetelor de muncă în scopul evidenţei activităţii în muncă. Mai exact, în temeiul Hotărârii Guvernului 426/2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, Cas...
13 April, 2021
Comisia pentru Situații Excepționale a decis să simplifice unele reguli privind înregistrarea statutului de șomer. Noile reguli au fost aprobate în cadrul ultimei reuniuni, prin derogare de la prevederile Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj și vor fi aplicate pe perioada stării de urgenţă. Astfel, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor putea lua decizii decizii privind: programarea vizitelor lunare la subdiviziunea teritorială la care este înregis...
01 April, 2021
Începând de astăzi, urmează a fi indexată indemnizația zilnică pentru unele categorii de copii. Conform unui proiect aprobat de Guvern în ședința din 30 martie, destinatari sunt copiii care dețin statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, plasați în serviciile de Asistență parentală profesionistă, Casă de copii de tip familial, Serviciul de tutelă/curatelă, Casă comunitară pentru copii în situație de risc și Centrul de plasament pentru copii separați de părinți, care sunt încadrați într-o...
31 March, 2021
Începând cu 1 aprilie 2021, va fi aplicată o nouă modalitate de indexare a venitului lunar minim garantat. Venitul lunar minim garantat se va indexa în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Coeficientul de indexare la 1 aprilie va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Astfel, după indexarea de la 1 aprilie 2021, venitul lunar minim garantat va constitui 1151 lei, procentul de indexare fiind de 3,89%. Pr...
30 March, 2021
Din 1 aprilie toate pensiile vor fi indexate cu 3,89%, coeficientul de indexare constituind media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. Potrivit informațiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurăti Sociale, pentru indexarea pensiilor a peste 663 mii de beneficiari în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru acest an au fost planificate mijloace financiare în suma de 608 milioane lei. Indexarea pensiilor este prevăzută pentru următoarele categorii de pensii: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul p...
19 March, 2021
Academia de Studii Economice din București (ASE) a beneficiat de o finanțare europeană nerambursabilă acordată de autoritățile române în scopul implementării unui program operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane intitulat ”Performanță și excelență în cercetarea postdoctorală în domeniul științelor economice din România”. Ministerul Educației Naționale a stabilit în sarcina ASE o creanță bugetară în cuantum de 13.490 lei (RON) (aproximativ 2.800 de euro), aferentă unor costuri salariale pentru angajații echipei de implementa...
18 March, 2021
Parlamentul a decis astăzi ca va exista o nouă modalitate de indexare a venitului lunar minim garantat de stat (VLMG). Inițiativa legislativă înregistrată în data de 17 martie a fost votată de deputați în două lecturi. Potrivit documentului, venitul lunar minim garantat se va indexa de două ori în fiecare an: în data de 1 aprilie şi în data de 1 octombrie. Pentru prima indexare din an, coeficientul de indexare va constitui media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. La indexarea din 1 octombrie se va aplica rata inflaţ...