Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 24.06.2021
EUR: 21.4716 MDL USD: 17.9777 MDL RON: 4.3585 MDL RUB: 0.2472 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

23 June, 2021
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu mai multe precizări și explicații privind prezentarea de către angajatori a formularului IRM 19, utilizat la stabilirea a mai multor prestaţii de asigurări sociale de stat. Obligativitatea prezentării de către angajatori a formularului IRM 19 este prevăzută de către lege. Potrivit art. 5 alin. 1¹...
21 June, 2021
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a emis recent o decizie prin care a constatat discriminare din partea angajatorului față de angajat, manifestată prin remunerarea diferențiată pentru același tip de muncă, pe criteriul modalității deținerii funcției. Petiționarul a invocat că pentru munca prestată în perioada 23.04.2019 – 15.02.2021, în calitate de inspector de integritate superior, împuternicit cu atribuții de control și organizare a activității Inspectoratului de Integritate, a fost remunerat inechitabil și d...
21 June, 2021
Ministerul Finanțelor a demarat procedura de acordare a subvențiilor în conformitate cu Regulamentul privind subvenţionarea locurilor de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 49 din 29.04.2021.  În context, agenții economici sunt informați că subvenționarea se va efectua în cazul angajării: persoanelor care pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale; persoanelor cu dizabilităţi. Modul de utilizare a subvențiilor obținute de către subiecții subvenționării nu este condiționat. &Icir...
21 June, 2021
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată prin Ordinul SFS nr. 326 din 14.06.2021 cu informații privind modalitatea acordării scutirilor persoanelor fizice care pleacă în concediu de maternitate. SFS notează că în conformitate cu prevederile art.33-35 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută în mărimea indicatorului prevăzut la articolеlе menționatе. Regimul fiscal şi modalitatea determinării impozitului pe venit din salariu şi...
14 June, 2021
Curtea de Justiție a Uniunii Europene susține că principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin consacrat de dreptul Uniunii poate fi invocat în mod direct deopotrivă pentru ”aceeași muncă” și pentru o ”muncă de aceeași valoare”, în litigii între particulari. Tesco Stores este un comerciant cu amănuntul care își vinde produsele online și în magazine situate în Regatul Unit. Aceste magazine, având o dimensiune variabilă, numără aproximativ 250.000 de lucrători în total, c...
10 June, 2021
Inspectoratul de Stat al Muncii a comunicat că în perioada ianuarie - mai,  urmare a acțiunilor de inspecție au fost consemnate 5.904 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 5.066 în domeniul raporturilor de muncă și 838 – în domeniul securității și sănătății în muncă. În baza constatărlor au fost întocmite procese–verbale de control. Potrivit ISM, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a...
09 June, 2021
În anul 2020, circa 68 mii sau 8% din totalul persoanelor ocupate au declarat că situația epidemiologică din țară a avut un impact direct asupra relației lor cu piața muncii. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.   Impactul major a avut loc în trimestrul II, când fiecare a patra persoană ocupată a relatat că a fost afectată la locul de muncă din cauza pandemiei de Covid-19. Totodată, ponderea celor care au avut de suferit din cauza pandemiei se ridică la 30,9% în rândul femeilor în comparație cu 18,5% în rândul bărbaț...