Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.02.2021
EUR: 21.2724 MDL USD: 17.4859 MDL RON: 4.3636 MDL RUB: 0.2378 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

11 February, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că la 25 februarie expiră termenul de prezentare a informațiilor din surse indirecte.  Potrivit art. 22611 din Codul fiscal, subiecții obligați să prezinte aceste informații sunt: instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulaje...
08 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii (1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoarcă îmbogăţirea dacă: a) în schimbul acelei îmbogăţiri, i-a oferit terţului o altă îmbogăţire; şi b) era de bună-credinţă la acel moment. (2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile părţii dezavantajate de...
01 February, 2021
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat despre ajustarea Regulamentul privind evidenţa  plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care se referă la reglementarea categoriei de plătitori şi asiguraţi ”liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției”.   În categoria liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției se încadrează persoanele care au înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătore...
01 February, 2021
Curtea Constituțională a declarat, recent, inadmisibilă sesizarea unui executor judecătoresc care afirma că normele de sancționare a persoanelor care exercită acestă profesie sunt imprevizibile și lasă spațiu de interpretare abuzivă şi discreționară de către Colegiul Disciplinar. Curtea a stabilit că sancțiunile pentru comiterea faptei de încălcare gravă a Codului deontologic au un caracter disciplinar, atât prin reglementarea lor, cât şi prin prisma autorității care le aplică (i.e. Colegiul Disciplinar de pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești)...
28 January, 2021
Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de evidență contabilă. În sarcina acesteia va fi inclusă ținerea evidenţei contabile şi fiscale. Alte obligațții vor fi: Prezentarea, la solicitarea Beneficiarului, a rapoartelor privind lucrul efectuat; Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi fiscale către Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS), Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi organele de statistică în termenele, condiţiile şi formele, prevă...
20 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Secțiunea a 5-a Restituirea îmbogățirii Articolul 1990. Îmbogățirea transmisibilă (1) Dacă îmbogățirea constă într-un bun care poate fi transmis, persoana îmbogățită este obligată să restituie îmbogățirea prin transmiterea bunului persoanei dezavantajate. (2) În loc de a transmite bunul, persoana îmbogățită poate alege să re...
15 January, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1988.  Executarea de către debitor în folosul persoanei care este creditor. Transmiterea subsecventă cu bună-credință   (1) Dacă debitorul execută obligația în folosul unui terț neîndreptățit, iar, conform legii, debitorul se consideră eliberat de obligație, îmbogățirea obținută de terț se atribuie dezavantajului creditorului. (2)...