Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 06.05.2021
EUR: 21.3640 MDL USD: 17.7774 MDL RON: 4.3366 MDL RUB: 0.2379 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

25 March, 2021
Magistrații Curții Constituționale au declarat, astăzi, neconstituțional art. 73 din Codul de executare. Norma reglementează modul de aducere forţată a debitorului în fața executorului judecătoresc, atunci când debitorul refuză să se prezinte la solicitarea repetată a executorului. Curtea a reținut că scopul legitim urmărit de Codul de executa...
16 March, 2021
Președintele Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, a dispus înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 instituite în cadrul instanței. Până la eradicarea definitivă a riscului răspândirii progresive a virusului COVID-19, au fost instituite următoarele măsuri de protecție antiepidemice: Intrarea în sediile Judecătoriei Edineț a justițiabililor și participanților la proces va avea loc după verificarea de către persoana responsabilă (angajatul IP) a citației, audienței programate sau explicării scopului direct al vizitei în inst...
01 March, 2021
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a anunțat regim special  de activitate. Până la data de 15 aprilie, audiența și programul de lucru cu publicul a președintelui UNEJ și angajaților instituției vor fi suspendate. Totodată, va fi restricționat și accesul publicului în sediul UNEJ. Instituția a  precizat că în situații de strigentă necesitate care nu permit amînarea, audiența poate fi realizată doar cu înscrierea prealabilă și cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19. Regimul special de activ...
11 February, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că la 25 februarie expiră termenul de prezentare a informațiilor din surse indirecte.  Potrivit art. 22611 din Codul fiscal, subiecții obligați să prezinte aceste informații sunt: instituțiile financiare – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi; companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate; companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare; deținătorii de registre ale dețină...
08 February, 2021
Autor: av. Oleg Efrim, Managing Partner Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” Această adnotare a fost realizată pentru proiectul de adnotare academică a Codului civil - animus.md Articolul 1995. Actele juridice încheiate cu bună-credinţă cu terţii (1) Persoana îmbogăţită nu este obligată să întoarcă îmbogăţirea dacă: a) în schimbul acelei îmbogăţiri, i-a oferit terţului o altă îmbogăţire; şi b) era de bună-credinţă la acel moment. (2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează drepturile părţii dezavantajate de...
01 February, 2021
Curtea Constituțională a declarat, recent, inadmisibilă sesizarea unui executor judecătoresc care afirma că normele de sancționare a persoanelor care exercită acestă profesie sunt imprevizibile și lasă spațiu de interpretare abuzivă şi discreționară de către Colegiul Disciplinar. Curtea a stabilit că sancțiunile pentru comiterea faptei de încălcare gravă a Codului deontologic au un caracter disciplinar, atât prin reglementarea lor, cât şi prin prisma autorității care le aplică (i.e. Colegiul Disciplinar de pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești)...
28 January, 2021
Camera Notarială din Republica Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru pestarea serviciilor de evidență contabilă. În sarcina acesteia va fi inclusă ținerea evidenţei contabile şi fiscale. Alte obligațții vor fi: Prezentarea, la solicitarea Beneficiarului, a rapoartelor privind lucrul efectuat; Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare şi fiscale către Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS), Casa Teritorială de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi organele de statistică în termenele, condiţiile şi formele, prevă...