Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 07.04.2020
EUR: 20.1288 MDL USD: 18.6369 MDL RON: 4.1677 MDL RUB: 0.2437 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

02 April, 2020
Birourile notarilor din Republica Moldova vor activa cu ușile închise și doar în baza de programări prealabile în limitele programului de lucru stabilit pe perioada stării de urgență. Potrivit unui anunț făcut public de Camera Notarială din Republica Moldova, programările și consultațiile în materie notarială vor fi efectuate prin...
31 March, 2020
Executorii judecătoreşti vor asigura continuitatea activităţii, păstrând comunicarea cu părţile procedurii de executare prioritar prin telefon, email şi alte modalităţi ce permit minimalizarea contactului fizic. Potrivit unei decizii a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ), în efectuarea acţiunilor de executare prioritate se va acorda celor ce au caracter imediat şi care obiectiv pot fi realizate în condiţiile restricţiilor impuse de organele competente şi a programului de lucru specific al instituţiilor cu care interacţionează executorii judecă...
23 March, 2020
Notarii pot perfecta mai multe tipuri de documente în perioada stării de urgență, declarată de autorități. O decizie în acest sens a fost luată la ultima ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit documentului, se permite prestarea serviciilor notariale de necesitate stringentă, la solicitarea băncilor comerciale, înregistrarea în Registrul garanțiilor reale mobiliare și autentificarea contractelor de ipotecă, pentru a asigura acordarea creditelor, în primul rând din sectorul agricol, precum și agenților economici din toate ramurile permise...
19 March, 2020
Prestarea serviciilor notariale de către notarii publici, cu excepția cazurilor de urgență majoră, se suspendă până în data de 27 martie 2020. Decizia a fost luată, ieri, de Comisia pentru Situații Excepționale. Totodată, Comisia a deciz că organele de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii vor stabili măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor sanitar-epidemiologice stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile...
13 March, 2020
Schimbul teritoriului de activitate între notari ar putea fi interzis. O măsură în acest sens se regăsește într-un proiect al Ministerului Justiției transmis Guvernului. Mai exact, autoritățile vor să prevadă la articolul 31, alineatul (1) din Legea cu privire la organizarea activităţii notarilor că ”nu se admite schimbul teritoriului de activitate între notari.” Potrivit legislației în vigoare, notarul este obligat să activeze pe teritoriul de activitate pentru care a promovat concursul de suplinire a locurilor vacante de notar și să dețină un b...
05 March, 2020
Procedurile de lucru, dar și standardele aplicate în sistemul de executare ar putea fi modernizate. Asta datorită unui proiect comun al Comisiei Europene si al Consiliului Europei, lansat la începutul săptămânii. Proiectul se axează pe susținerea și fortificarea sistemului de executare și a celui judecătoresc. Mai exact, o echip de experți urmează să studieze evouluțiile sistemului de executare în ultimii zece ani și să propună soluții pentru provocările existente. La fel, experții  vor lucra, în comun cu reprezentanții UNEJ și ai Ministerului Justiți...
02 March, 2020
Camera Notarială anunță convocarea Adunării Generale ordinare a notarilor. Aceștia urmează să aprobe mai multe rapoarte și decizii. Potrivit unui anunț, pe ordinea de zi sunt incluse următoarele subiecte: Raportul anual de activitate al Camerei Notariale pentru anul 2019; Raportul privind executarea bugetului pentru anul 2019;     Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2019; Aprobarea planului de activitate pentru anul 2020; Stabilirea mărimii remunerației pentru funcția de Președinte a Camerei Notariale; Aprobarea planului de achiziții; Modificarea deci...