Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 09.08.2020
EUR: 19.6789 MDL USD: 16.6157 MDL RON: 4.0694 MDL RUB: 0.2261 MDL Convertor Valutar

Insolvență

05 August, 2020
Omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reședință este neconstituțională. Curtea Constituțională a pronunțat la 4 august o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 84 din Legea insolvabilității, cu privire la această omisiune.&nbs...
31 July, 2020
Mai multe etape birocratice în procesul de solicitare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale sau modificării condițiilor de reziliere a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale ar putea fi eliminate. Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de modificare a două Ordine. Instituția propune modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.55 din 02.03.2018 prin excluderea necesității prezentării Serviciului Fiscal de Stat a actului emis de Agenția Servicii Publice, în cadrul solicitării de către co...
25 May, 2020
Cauza cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri arbitrale străine nu este în sine un litigiu. Opinia a fost exprimată de trei magistrați de la Curtea Supremă de Justiție într-o hotărâre cu privire la admisibilitatea unui recurs. Mai exact, un creditor cu sediul în Insulele Virgine Britanice a înaintat o cerere în instanța de judecată către debitorul ”Valiexchimp” SRL în proces de insolvabilitate, solicitând recunoașterea și încuviințarea executării silite a unei hotărâri arbitrale...
20 February, 2020
Titlurile executorii eliberate în baza hotărârilor instanţei, prin care se obligă pârâtul la executarea unor obligaţii pecuniare (prevăzute la art. 256 alin. (1) Codul de Procedură Civilă) nu vor mai putea fi remise imediat din momentul pronunţării de către instanţa judecătorească spre executarea silită. Judecătorul care examinează cauza va trebui să prevadă în cadrul dispozitivului un termen pentru executarea benevolă de către pârât a obligaţiei, care nu va putea fi mai mare de 15 zile calculate din momentul pronunţării, urmând ca ulterior ex...
19 February, 2020
Serviciul Fiscal de Stat antenționează despre intrarea în vigoare a noilor norme privind inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii, în scopul aplicării prevederilor art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal. Mai exact, din 1 ianuarie au intrat în vigoare modificările aprobate la Codul fiscal. Astfel, potrivit art.94 lit.e) din Cod, persoanele juridice şi fizice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor &...
17 January, 2020
La sfârșitul anului trecut, preşedintele interimar al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Vladimir Timofti, a aprobat componența completelor de judecată specializate în examinarea cauzelor de insolvabilitate pentru anul 2020. Potrivit unei dispoziții în acest sens, au fost constituite următoarele complete: În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, complete de judecată specializate pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti la aplicarea Legii insolvabilităţii: Completul nr.1 Svetlana...
19 December, 2019
Magistrații Curții Constituționale urmează să examineze corectitudinea prevederilor alin (1) și (2) a art. 141 din Legea insolvabilității. O sesizare în acest sens a fost, depusă, recent la Înalta Curte. Mai exact, articolul 141 din Lege reglementează statutul juridic al cererii de admitere a creanţelor. Norma prevede că: cererea de admitere a creanţelor are acelaşi regim juridic ca şi cererea de chemare în judecată, cu excepţiile stabilite la art. 19 din Legea insolvabilității; cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, t...