Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 13.04.2021
EUR: 21.3161 MDL USD: 17.8970 MDL RON: 4.3324 MDL RUB: 0.2316 MDL Convertor Valutar

Imobiliare și Construcții

13 April, 2021
Comisia pentru Situații Excepționale a decis să aplice, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021, unele derogări de la Codul Fiscal, art. 282 alin. ( I 1) şi (41) şi art. 286 și art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) şi alin. (9) lit. b) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. Astfel, în cazul bunurilor imobiliare, inc...
06 April, 2021
Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a comunicat că o companie imobiliară din Republica Moldova a încălcat regulile de protecție a datelor cu caracter personal în raport cu unul dintre clienții săi. CNPDCP a fost sesizat printr-o plângere, în care s-a invocat încălcarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal. Angajatul companiei imobiliare a publicat pe Facebook un contract de prestări servicii, în care se conțineau date cu caracter personal ale petentei (nume, prenume, IDNP, adresa de domiciliu, număr de telefo...
26 February, 2021
Anul trecut au fost date în exploatare 6.906 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2.088 locuinţe (sau cu 23,2%) mai puţin faţă de anul 2019. Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul precedent. Pe medii de rezidenţă în mediul urban au fost date în exploatare 5.895 locuințe, în scădere cu 2.095 locuinţe (sau cu 26,2%) faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în expl...
25 February, 2021
Biroul Național de Statistică informează că conform datelor preliminare, pe parcursul anului trecut, au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 14 miliarde lei sau cu 3,7% (în prețuri comparabile) mai mult față de anul precedent. Pe elemente de structură a lucrărilor executate comparativ cu perioada similară a anului 2019, a crescut volumul lucrărilor de reparații capitale cu 5,7% și a lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 18,5%. În același timp, lucrările de construcții noi s-au diminuat cu 3,4%. Pe obiecte de construcții, lucrările de con...
18 February, 2021
Peste 1.500 contracte de locațiune/chirie au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii ianuarie, anunță instituția. Totodată, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii trecute, au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Dintre acestea, de la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei ...
28 December, 2020
Terenurile abandonate de către proprietar vor putea fi transmise în arendă de către autoritățile publice locale dacă vor exista unele precondiții și va fi respectată procedura de somare a proprietarului. Măsura este prevăzută în proiectul noului Cod Funciar, aprobat în ședința Guvernului din 22 decembrie. Noul proiect al Codului funciar este constituit din XII capitole și 78 articole. Documentul reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, terenurile fondului...
16 December, 2020
Circa 12.081 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile au fost înregistrate pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2020, potrivit Serviciului Fiscal. În rezultat, la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,5 milioane lei, depășind veniturile încasate în perioada similară a anului precedent cu 2,3milioane lei sau o creștere de 11,5 %. Totodată, pe parcursul celor 11 luni, SFS a continuat acțiunile de conformare și verificare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imo...