Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 24.01.2020
EUR: 19.6621 MDL USD: 17.7287 MDL RON: 4.1145 MDL RUB: 0.2865 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

20 January, 2020
Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va organiza în lunile ianuarie – februarie, ciclul de instruiri cu tema: utilizarea sistemului informațional automatizat (SIA) ”Colectarea informației din sursele indirecte”. Primele două cursuri cu  tema respectivă vor avea loc la 20 și 22 ianuarie. Cursurile au o d...
17 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul electronic ”Contul unic” care permite achitarea on-line a impozitelor și taxelor. Acesta a fost conectat a la serviciul guvernamental de plăți electronice MPay. ”Contul unic” permite achitarea tuturor obligațiilor fiscale printr-o singură plată. Mecansimul presupune formarea unei note de plată pentru obligațiile fiscale, cu posibilitatea de transferare a sumei integrale pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor, cu redirecționarea către destinațiile de buget prestabilite. Dezvoltarea serviciului și integrarea acest...
16 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat ”Programul de conformare pentru anul 2020” care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru  acest an. În acest document, pentru anul 2020, au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare: construcții; agricultură; restaurante și alte activități de servicii de alimentație; transport, întreținerea și repararea autovehiculelor; servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; comerțu...
15 January, 2020
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 13.217 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcțiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate ca urmare a activităților de aducere în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice care oferă în chirie bunuri imobile continuă. Urmare a înregistrării contractelor respective, pe parcursul anului 2019 la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,7 milioane lei, depășind veniturile încasate &icir...
14 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a planificat pentru anul 2020 verificarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară, ținând cont de volumul de informații deținute cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate, scrie monitorul.fisc.md. Conform Programului de conformare a contribuabililor, persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile, fiind solicitată confirmarea acestora ori prezentarea de argum...
06 January, 2020
Calcularea și colectarea impozitelor și taxelor locale de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) se va efectua în mod electronic. Este vorba de impozitele și taxele locale aferente persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător. Procesul va fi simplificat și automatizat prin implementarea unui nou sistem informațional, care va organiza evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor locale, în mod electronic. Scopul implementării Sistemului Informațional Automatizat ”Stingerea obli...
04 January, 2020
Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în anul 2019 au crescut, comparativ cu anul 2018, cu 6 %. Astfel, în anul 2019 au fost înregistrate încasări în sumă de 39,1 miliarde lei. În raport cu anul 2018, s-a înregistrat un spor de 2,2 miliarde lei. Respectiv, la cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate: la Bugetul de stat, pe parcursul celor 12 luni ale anului 2019 au fost încasate 17,2 miliarde lei, ceea ce constituie cu 760,4 milioane lei...