Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 04.03.2021
EUR: 21.1931 MDL USD: 17.5695 MDL RON: 4.3455 MDL RUB: 0.2383 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

02 March, 2021
Companiile străine al căror loc al conducerii efective se află în România sunt obligate, mai nou, să depună situații financiare anuale atât în statul de înființare, cât și în România, conform unei recente ordonanțe de urgență. Conform specialiștilor, o asemenea obligație de a face o dublă raportare nu există ac...
02 March, 2021
Persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până în data de 25 martie. O notificare în acest sens a fost publicată, recent, de Serviciul Fiscal de Stat. Contribuabilii urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic conform preved...
26 February, 2021
Începând cu perioada fiscală a anului 2021, în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat sunt implementate patru formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, urmare a modificării Ordinului MF nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. În baza formularelor respective, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să genereze și să remită contribuabililor, corespunzător perioadelor de generare (1 ianuarie &ndas...
26 February, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a venit cu explicații în baza generalizată a practicii fiscale privind eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor în adresa persoanelor fizice. Instituția notează că potrivit art.117 alin. (5) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", ale altor prestatori de servicii de plată, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor sau serviciilo...
23 February, 2021
Oamenii de afaceri conectați la Gateway fiscal susțin că se confruntă cu un vid în legislație. AmCham Moldova a elaborat o solicitare în adresa Comisiei interdepartamentale pentru echipamentele de casă și de control prin care solicită clarificări ce vizează de modul de implementare a Hotărârii Guvernului nr.114/2019, și anume ce țin de lipsa unor norme tranzitorii care ar urma a fi aplicate de operatorii conectați la Gateway fiscal până la aprobarea actelor subordonate Hotărârii Guvernului și (re)înregistrarea nemijlocită a echipamentului de casă și control,...
18 February, 2021
Peste 1.500 contracte de locațiune/chirie au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii ianuarie, anunță instituția. Totodată, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii trecute, au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Dintre acestea, de la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei ...
18 February, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat organizarea a două seminare de instruire pentru 18-19 februarie. Seminarele vor viza două tematici: ''Regulamentul cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.632 din 18.12.2020” şi ''Modificările şi completările operate în legislația fiscală în contextul Politicii fiscale pentru anul 2021.” Persoanele interesate se pot înregistra accesând link-urile de mai jos: 18.02.2021 http://www.sfs.md/SeminareInfo.aspx?fisc=112...