Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 27.11.2020
EUR: 20.5084 MDL USD: 17.2289 MDL RON: 4.2084 MDL RUB: 0.2279 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

24 November, 2020
Serviciul Fiscal de Stat anunță selectarea, pentru aprobarea ulterioară, a listei persoanelor fizice și juridice, certificare în domeniul evaluării, pentru a evalua bunurile sechestrate de către Fisc.  Cei interesați să participe la concurs vor trebui să depună următoarele documente: cerere de participare (modelul...
17 November, 2020
Noile cerințe tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate la sfârșitul lunii octombrie, au fost publicate în Monitorul Oficial din 13 noiembrie. Astfel, înregistrarea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control se va efectua în conformitate cu cerințele aprobate, începând cu data de 1 ianuarie 2021, când vor intra în vigoare prevederile noi. Tot la această dată, se vor abroga Cerințele tehnice față de mașinile de casă și...
16 November, 2020
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA a agentului economic nou înregistrat în baza reorganizării prin separare, în temeiul explicaţiilor oferite de către Comisia parlamentară juridică, imunități și numiri. Astfel, potrivit art.204 alin.(1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare. Conform prevederilor art.205 alin.(4) din Codul civil, în cazul separării, o parte din dr...
16 November, 2020
Cadrul bugetar pe termen mediu 2021-2023 (CBTM) a fost publicat în Monitorul Oficial din 13 noiembrie și a intrat în vigoare. CBTM este documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul anual. Acesta a fost elaborat pe fundalul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19 și al calamităților naturale asupra economiei mondiale și naționale. Comparativ cu anii precedenți, documentul CBTM conține doar limitele de cheltuieli sectoriale, fără a fi reparizate pe măsuri/acțiuni de politici cu alocări concrete de resurse. Acestea vor fi prezentate de către autor...
12 November, 2020
Decizia adoptată ca rezultat al соntrоlului fiscal repetat, сu excepția cazului în care acesta a fost efectuat în temeiul deciziei рrivind suspendarea cazului și efectuarea unui соntrоl repetat, va reflecta, de regulă, diferența dintre sumele calculate inițial și sumele respective, сu recalcularea sаnсțiunilоr și а majorărilor de întârziere afеrеntе acestor sumе. Dacă în urma соntrоlului repetat se mеnțin sumеlе аmеnzilоr aplicate în cadrul controlului inițiаl, acestea nu se reflectă din nоu în decizia adoptată ca rezultat al controlului fiscal rep...
29 October, 2020
Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței din 28 octombrie Cadrul bugetar pe termen mediu 2021-2023 (CBTM), documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul anual. Cadrul bugetar pe termen mediu a fost elaborat pe fundalul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale asupra economiei mondiale și naționale. Comparativ cu anii precedenți, documentul CBTM conține doar limitele de cheltuieli sectoriale, fără a fi reparizate pe măsuri/acțiuni de politici cu alocări concrete de resurse, acestea urmând să fie prezentate de...
26 October, 2020
Perioada de acordare a subvenției pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic şi/sau staționării a fost prelungită potrivit unor modificări la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.58 din 29 aprilie 2020, aprobate prin Ordinul nr.131 din 19.10.2020. Acestea au fost publicate în Monitorul Oficial din 23 octombrie 2020. Potrivit modificărilor făcute în Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare în contextul situației epi...