Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 24.01.2020
EUR: 19.6621 MDL USD: 17.7287 MDL RON: 4.1145 MDL RUB: 0.2865 MDL Convertor Valutar

Concurență

23 January, 2020
Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali urmează a fi modificată. Ministerul Justiției propune completarea art. 37, alin. (11 ) din Lege cu prevederi în sensul conlucrării organului înregistrării de stat cu Consiliul Concurenței. Mai exact, Agenția Servicii Publice urmează să pr...
23 January, 2020
Dimensiunea economică a sportului a crescut semnificativ ca urmare a diversificării surselor de venit generate de acesta, printre ele numărându-se în prezent atât vânzarea de bilete și abonamente la competiții sportive cât și comercializarea drepturilor de difuzare a competițiilor, publicitatea, vânzarea de articole sportive sau sponsorizarea. Din perspectiva activității economice pe care o generează, domeniul sportiv este supus regulilor prevăzute de legislația de concurență, similar oricărui alt sector al economiei. Cu toate acestea, în analizele...
15 January, 2020
Compania ”Acva Nord" a fost sancționată de Consiliul Concurenței pentru abuz de poziție dominantă pe piața serviciului de alimentare cu apă potabilă în regiunea de nord, în urma unei adresări a Centrului Național Anticorupție (CNA). Investigația a fost inițiată de autoritatea de concurență acum un an pentru încălcarea de către companie a prevederilor Legii concurenţei și practicarea tarifelor diferențiate la prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă. În cadrul investigației, pornite în urma adresării CNA, Consiliul Concurenței a consta...
13 January, 2020
Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Sika România" SRL referitor la preluarea controlului asupra întreprinderii "Adeplast" SA. Cele două companii, implicate în operațiunea de concentrare economică notificată, sunt întreprinderi înregistrate conform legislației României. Totuși, produsele părților implicate sunt prezente pe piața Republicii Moldova prin intermediul distribuitorilor terți. Sika Romania este membră a Grupului Sika, care desfăşoară activităţi în domeniul producerii de materiale de construcţii (producţie de be...
26 December, 2019
Consiliul Concurenței a amendat trei companii pentru încălcarea Legii concurenței prin încheierea unui acord anticoncurențial, care a avut ca obiect denaturarea concurenței prin participarea cu oferte trucate la proceduri de achiziții publice, organizate și desfășurate de către Biroul Migrație și Azil. Potrivit deciziei autorității de concurență, au fost sancționate pecuniar următoarele companii: ”Aricons-Prim" SRL – 6.606,77 lei; ”Iunavit-Con" SRL – 64.307,04 lei; ”Neovit-Construct" SRL – 19.421,33 lei. Totodată, alte șase comp...
09 December, 2019
Deseori, răspunderea companiilor pentru încălcarea normelor de concurență nu este atrasă ca urmare a unei acțiuni specifice a asociaților sau a administratorilor acestora, ci de acțiuni ale unor persoane - de regulă, angajați - împuternicite să acționeze în numele companiilor într-o anumită împrejurare. Această extindere a răspunderii companiilor pentru faptele angajaților are loc deoarece, în practica decizională a autorității de concurență, se consideră că un angajat își îndeplinește funcțiile în beneficiul și sub îndrumarea comp...
03 December, 2019
Rețeaua de magazine ″IMC Market” va fi absorbită de rețeaua ″Linella″. Plenul Consiliului Concurenței a declarat astăzi compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concertare economică ce să referă la preluarea de către "Moldretail Group" SRL, compania care gestionează rețeaua ”Linella” a 100% cote părți din capitalul social al întreprinderii "BUSINESS GLOBAL PARC" SRL, care gestiona rețeaua de magazine ” IMC Market”. Notificarea privind preluarea controlului asupra "BUSINESS GLOBAL PARC" SRL de către "Moldretail Group" SRL a fost...