Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.07.2021
EUR: 21.3017 MDL USD: 18.0638 MDL RON: 4.3265 MDL RUB: 0.2447 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

24 July, 2021
Consiliul B.C. „ENERGBANK” S.A. a convocat pentru data de 18 august Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor băncii. Adunarea va avea loc prin corespondenţă la  ora 11:00 la adresa: MD-2001, str.Tighina 23/3, oficiul central, mun. Chișinau, Republica Moldova. Pe Ordinea de zi a Adunării au fost incluse următoarel...
22 July, 2021
Banca Națională a Moldovei și Proiectul USAID ”Transparența Sectorului Financiar în Moldova” au anunțat un nou eveniment de instruire dedicate domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Acesta va avea loc marți, 27 iulie, începând cu ora 15:00. La instruire sunt așteptați reprezentanții entităților raportoare BNM, dar și alte persoane interesate pot participa la o sesiune online de întrebări și răspunsuri privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Sesiunea de Q&A...
18 July, 2021
La data de 30 iunie a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor. În cadrul adunării a fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului Băncii și a fost repartizat profitul net al băncii pentru anul 2020. În rezultatul examinării chestiunilor ordinii de zi au fost adoptate următoarele hotărâri: Aprobarea dării de seamă a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020 și „Rezultatele activităţii economice-financiare ale „Banca de Finanţe şi Com...
16 July, 2021
În primele trei luni ale anului, valoarea totală a fraudelor comise cu utilizarea cardurilor bancare emise de băncile licențiate în Republica Moldova a atins suma de patru milioane lei. Datele au fost publicate de Consiliul Economic, cu referire la Banca Națională a Moldovei. În prezent, în țara noastră sunt puse în circulație peste 2 milioane carduri bancare, cu peste 20% mai mult decât în primul semestru al anului 2020. În primele trei luni ale acestui an, deținătorii de carduri din Moldova au efectuat tranzacții fără numerar în valoar...
15 July, 2021
Anul trecut, în Moldova a avut loc o creștere semnificativă a plăților fără numerar, în special cele făcute pe platforme de comerț electronic. Datele au fost publicate de Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu referire la Biroul Național de Statistică. Pe parcursul anului 2020, plățile fără numerar efectuate cu cardurile emise în Republica Moldova au constituit 70,3 milioane plăți în valoare de 21,8 miliarde lei. Din numărul total al plăților fără numerar, aproximativ 11 milioane de plăți au fost efectuate fără prezența fizică a cardului, pe platforme de comerț...
08 July, 2021
Banca Mondială, în cadrul finanțării oferite de Uniunea Europeană și în parteneriat cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, și UN Women, lansează o analiză comprehensivă a sistemului de management al finanțelor publice (MFP) în Republica Moldova, la nivel național și subnațional. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ministerul Finanțelor. Analiza este concepută pentru a oferi un instantaneu al performanței MFP și o imagine de ansamblu a principalelor puncte forte și puncte slabe ale sistemelor MFP prin utilizarea unei metodologii standard care poate fi repr...
06 July, 2021
În perioada ianuarie – iunie, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 34,9 miliarde lei, fiind în creștere cu 5,9 miliarde lei față de perioada similară a anului trecut. Cheltuielile au constituit 38,2 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 5,7 miliarde lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,3 miliarde lei. Soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 9,6 miliarde lei. Datele...