Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 07.07.2020
EUR: 19.5560 MDL USD: 17.3147 MDL RON: 4.0429 MDL RUB: 0.2408 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

07 July, 2020
Persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către persoanele care dețin funcții-cheie vor putea solicita aprobarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în formă electronică. BNM a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de...
04 July, 2020
Acţionarii COMERŢBANK urmează să aleagă noi membri ai Consiliului băncii în cadrul Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, convocate pentru 28 iulie la inițiativa Consiliului. Potrivit anunțului băncii, în cadrul Adunării urmează a fi examinate șapte subiecte: Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C. ”COMERŢBANK” S.A. și Raportul anual privind activitatea B.C. ”COMERŢBANK” S.A. în anul 2019. Cu privire la Raportul Consiliului B.C. ”COMERŢBANK” S.A. privind activitatea în anul 2019. Cu privire la Rap...
25 June, 2020
Banca Națională a Moldovei a recunoscut garanțiile financiare emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de diminuator a riscului de credit. Mai exact, în data de 29 mai au intrat în vigoare modificările operate la Regulamentul BNM cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate. Documentul a fost completat cu un punct nou, care permite băncilor să aplice o pondere a riscului de credit aferent expunerile față de garanțiile emise de ODIMM în proporție de doar...
22 June, 2020
Banca Națională a anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumul, tranşele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară ce urmează să fie colectate până la sfârșitul anului 2020. Aspectele respective au fost stabilite de către banca centrală în baza regulamentului intrat recent în vigoare privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară. Actul normativ a fost elaborat conform Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, care prevede că resursele fondului de rezoluție bancară sunt...
22 June, 2020
Profitul net al BC ”Moldindconbank” S.A. pentru anul 2019  a depășit suma de 678 milioane de lei. Suma a fost comunicată la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii, ţinută prin corespondenţă la 6 iunie. La Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Moldindconbank au participat acţionarii băncii sau reprezentanţii acestora care deţin 93,24% din total acţiuni cu drept de vot aflate în circulație. În urma examinării chestiunilor din ordinea de zi, Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor băncii a luat act de darea de seamă financiar...
17 June, 2020
Au fost efectuate primele transferuri internaționale de mijloace financiare către familiile din zona rurală, prin intermediul rețelei Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) din Moldova. Prima asociație din zona rurală care a oficiat remitențele de bani din străinătate este AEÎ ”Ștefănești” din raionul Florești. Aceasta a recepționat trei transferuri de numerar expediate din SUA, Marea Britanie și Rusia prin sistemele de plată internaționale: UNISTREAM și RIA Transfer de bani. Mijloacele bănești au fost trimise de membrii familiilor care lucrează în st...
15 June, 2020
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 3,25 la sută anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, de asemenea, se menține aceeaș...