Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 07.07.2020
EUR: 19.5560 MDL USD: 17.3147 MDL RON: 4.0429 MDL RUB: 0.2408 MDL Convertor Valutar

Asigurări și Piață de Capital

07 July, 2020
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea de actuariat. Acesta are ca scop reglementarea desfăşurării activităţii de actuariat pentru asigurători (reasigurători), în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurări și alte acte normative ale autorităţii de su...
11 June, 2020
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat mai multe modificări care vizează compania de asigurări ”Asterra Grup”. Astfel, CNPF a avizat majorarea participației calificate directe deținute în capitalul social al CA ”Asterra Grup” SA de către ”Braus Com” SRL (de la 30,8% până la 34,87%) și a participației calificate deținute indirect de către Oleg Digori (de la 18,11% până la 20,49%); De asemenea, CNPF și-a exprimat acordul pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în do...

Partener

04 June, 2020
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) și-a dat acordul pentru majorarea capitalului social al SAR ”MOLDCARGO” SA. Astfel, asigurătorul și-a crescut capitalul social de la 30.000.000 lei la 42.000.000 lei, prin emisie suplimentară a 40 de acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 300.000 lei. De asemenea, CNPF a anunțat că în Registrul emitenților de valori mobiliare a fost înregistrată darea de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SAR ”MOLDCARGO” SA, în sumă de 12.000.000 lei...
04 June, 2020
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) informează că a extins termenul de dezvăluire a informației și de prezentare a raportului anual de către toți emitenții de valori mobiliare. Noua data limită este 30 iunie. Conţinutul şi modul de dezvăluire a informaţiei de către emitenți sunt stabilite în Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare. Astfel, până în data de 30 iunie: - emitenții de interes public prezintă CNPF notificarea dezvăluirii publice a raportului anual, în conformitate cu pct.17, precum și Formula...
31 May, 2020
Acțiunile SA Fabrica de materiale de construcții Rezina se bucură de un interes sporit din partea investitorilor. Doar pe parcursul lunii au fost tranzacționate acțiuni în sumă totală de aproape cinci milioane de lei. Ultimele tranzacții majore au fost înregistrate în data de 20 mai. Datele au fost publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, săptămâna trecută au fost vândute 643.379 valori mobiliare, adică 36,15 la sută dintre acțiunile societății pe acțiuni. În urma celor două tranzacții au fost încasați 2.573.516 lei. Prețul nomina...
30 May, 2020
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) continuă procedura de verificare a datelor aferente acţiunilor deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni. Comisia precizează că verificarea va cuprinde: balanţa valorilor mobiliare plasate, aflate în circulaţie şi de tezaur, prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de CNPF, custozii şi emitenţii de valori mobiliare. În acelaşi timp, CNPF atrage atenția deţinătorilor de valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni vizate privind necesitatea verificării corectitudinii date...