Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 17.06.2021
EUR: 21.4673 MDL USD: 17.7174 MDL RON: 4.3592 MDL RUB: 0.2461 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

15 June, 2021
Ministerul Finanțelor a publicat pentru consultări publice un proiect de Regulament care va reglementa achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii de valoare mică. Documentul impune reguli stricte legate de publicitatea și transparența atribuirii contractelor cu o valoare estimată mai mică decât pragurile prevăzute în Legea 131/2015 și...
14 June, 2021
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire online cu genericul ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 17 iunie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.  Doritorii de a participa la seminarul de instruire sus menționat se pot &ic...
04 June, 2021
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice.” Seminarul de instruire se va desfășura în format online la data de 24 iunie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice. Agenda seminarului va include subiecte propuse de operatorii economici.  Doritorii de a participa la sem...
02 June, 2021
Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”) a anunțat că, la 1 iunie, a lansat noua versiune a portalului MTender (https://mtender.gov.md). Portalul permite o navigare ușoară pe pagina ghișeului unic și completează instrumentele funcționale dedicate utilizatorilor. Soluția actualizată oferă fiecărui cetățean posibilitatea să acceseze sistemul şi să vizualizeze orice achiziție efectuată de o anumită instituție și de pe orice platformă electronică. Implementat, în 2017, proiectul Sistemul Informațional Automa...
26 May, 2021
Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor centrale de achiziţii a fost publicat în Monitorul Oficial. Acesta stabilește cerințele minime privind modul de creare, inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziție publică în mod centralizat de către autoritatea centrală de achiziție pentru aceleași necesități (comune) ale autorităților administrației publice centrale și/sau autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea. Potrivit Regulamentului, autoritatea centrală de achiziții este creată prin hotărâre de Guvern sau p...
12 May, 2021
Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice durabile. Acest lucru se va realiza prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consiliere și dezvoltarea capacităților / instruiri către factorii de decizie politică, practicienii în achiziții, întreprinderi și asociații de afaceri, precum și ONG-uri și alte părți interesate. Astfel, în data de 21...
30 April, 2021
Achizițiile publice desfășurate prin intermediul MTender vor fi analizate prin intermediului unui instrument digital de analiză business intelligence. Acesta a fost lansat recent, iar rapoartele generate pot fi accesate aici. Potrivit autorităților, sistemul electronic de achiziții publice MTender generează numeroase date publice deschise, al căror potențial nu este pe deplin utilizat în Republica Moldova. Totuși, utilizarea datelor deschise face posibilă dezvoltarea unor instrumente analitice complexe și implementarea unui sistem automatizat de indicatori de risc. La fel, datele ajut...