Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 13.07.2020
EUR: 19.3939 MDL USD: 17.1712 MDL RON: 4.0053 MDL RUB: 0.2415 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

12 July, 2020
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 8 iulie măsuri suplimentare de transparență privind achizițiile publice necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) pentru anul 2020. Documentul a fost elaborat în contextul în care, în solicitarea de acordare a asist...
09 July, 2020
Agenția Achiziții Publice a aprobat și a lansat un nou model de decizie a grupului de lucru responsabil de achiziții publice. Documentul este disponibil pe acest link. Totodată, autoritatea anunță că în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului/ofertanților să prezinte documentele justificative actualizate menționate în documentația de atribuire, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cupri...
06 July, 2020
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui seminar de instruire online privind ”Derularea procedurilor de achiziții publice”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul va avea loc la data de 8 iulie, ora 10:00 prin platforma SKYPE. Pentru a participa la seminar, persoanele interesate trebuie să completeze următorul formular. Înregistrare online!
25 June, 2020
Compania S.A. ”ENERGOCOM” a anunțat că a prelungit contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu ЗАО ”Молдавская ГРЭС”, respectiv și-a adjudecat oferta privind achiziția energiei electrice pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 martie 2021. Potrivit informațiilor, contractul prevede acoperirea cantității necesare de energie electrică la un preţ cu cca 2,5% mai mic decât prețul energiei electrice procurate în prezent. Noile prevederi contractuale intră în vigoare la 1 august şi sunt valabile până la 31 martie 2021....
24 June, 2020
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea seminarului de instruire online ”Documentația în cadrul procedurilor de achiziții publice”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarul va avea loc la data de 25 iunie, ora 10:00 prin platforma SKYPE. Persoanele interesate urmează să transmită datele de identificare a contului skype (username) la adresa de e-mail: dragalina.turcanu@tender.gov.md.
17 June, 2020
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea de către Ministerul Finanțelor a Legii concurenței la stabilirea criteriilor și cerințelor de calificare în Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii pază, aprobată de minister printr-un Ordin din 2017. Mai exact, ministerul ar fi stabilit criterii prin care a limitat drepturile unor întreprinderi concurente de a participa la proceduri de achiziție public, privilegiind 6 întreprinderi dintr-un total de 104, ce îndeplineau criteriile. În consecință, întreprinderile de pază au...
22 May, 2020
Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale a fost votată de deputați în lectura finală. Actul legislativ reglementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sectoriale, aplicate de către autoritățile care își desfășoară activitatea în sectoarele respective. Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, proiectul are drept scop armonizarea legislației naționale în domeniu la rigorile europene. În ceea ce privește gazele și energia termică, Legea privind achiz...