Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 19.09.2021
EUR: 20.7694 MDL USD: 17.6521 MDL RON: 4.1969 MDL RUB: 0.2435 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

04 September, 2021
Agenția Achiziții Publice a  anunțat desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul: ”Achiziții publice durabile”. Seminarul se va desfășura în format online la 9 septembrie, ora 10:00 prin aplicația Google Meet (aplicatia permite max. 100 de persoane). Seminarul este recomandat persoanelor responsabile de de...
09 August, 2021
Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a anunțat actualizarea, cu funcționalități extinse, a sistemului informațional de achiziții publice din Republica Moldova. Acțiunile întreprinse vin să aducă următoarele extensii și componente funcționale: îmbunătățirea funcționalității de determinare a liniei bugetare, prin adăugarea unor parametri adiționali; îmbunătățirea funcționalității de gestiune a planului de achiziții publice prin adăugarea unor parametri adiționali; extinderea funcționalului de divizare a lotului, care aduce realocarea procesu...
03 August, 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 2 august Raportul auditului conformității privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019 prin vânzare la licitații cu strigare sau cu reducere și prin vânzare la Bursa de valori a Moldovei. Auditul a fost desfășurat în cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), fiind supuse testărilor de audit privatizarea activelor și bunurilor proprietate publică a statului, și anume: 31 obiecte cu valoarea totală de vânzare de peste 64,4 mil. lei, comercializate la licitații cu strigare și cu reducere...
30 July, 2021
Agenția Proprietății Publice a anunțat concursul de selectare a societăților de investiții pentru vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată. La concurs pot participa societățile de investiții, membri ai pieței reglementate. Participanții la concurs vor prezenta cererea-chestionar, conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind vânzarea acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 145/2008, coordonată cu Comisia Națională a Pieței Financiare și operatorul de piață. Cererea urmează a fi prezentată pâ...
14 July, 2021
La sfârșitul anului trecut, în Republica Moldova erau 96 de cetățeni străini care activau în companiile rezidente Moldova IT Park. Dintre aceștia, 60 persoane din 27 de țări au obținut permis de ședere în cadrul programului IT Visa. Anul trecut, dreptul de a lucra în țara noastră l-au primit 15 persoane, dintre care 11 au venit la funcții de manager. Datele au fost publicate de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Cele mai multe solicitări privind acordarea vizei IT sunt primite de la cetățeni ai Federației Ruse, României, Ucrainei, Italiei, Marii Bri...
07 July, 2021
Curtea de Conturi a prezentat Raportul auditului conformității asupra privatizării bunurilor prin concursuri investiționale și comerciale în anii 2013-2019. Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea respectării cadrului normativ la organizarea și desfășurarea concursurilor investiționale și comerciale în anii 2013-2019, cu identificarea încălcărilor și vulnerabilităților sistemice care au afectat acest proces. În domeniul privatizării, Ministerul Economiei și Infrastructurii este responsabil de promovarea politicilor, Agenția Proprietății P...
02 July, 2021
Agenția Achiziții Publice a anunțat că la data de 8 iulie organizează Webinarul online cu genericul ”Introducere Contracte FIDIC”. Instruirea este destinată autorităților contractante și altor persoane interesate. Cei interesați se pot înregistra la Webinar până la data de  6 iulie, la numărul de telefon: 022-820-706 – dna Natalia Braga-Mîța și/sau la adresa electronică: natalia.braga-mita@tender.gov.md(link sends e-mail). În mesaj urmează să indicați: numele, prenumele participantului, denumirea entității, dome...