Tot mai mulți cetățeni care își dau în chirie locuințele o fac legal, înregistrând la Serviciul Fiscal de Stat contractele de locațiune. Potrivit instituției, în perioada lunilor ianuarie – august au fost înregistrate 11.313 de astfel de contracte.

Au fost însă identificate și persoane care nu se conformează legislației și dau în locațiune/chirie bunuri imobile, fără înregistrarea în termen a contractelor. Este vorba despre 3.849 de persoane fizice identificate de SFS.

La 524 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 683,4 mii lei, penalități – 48,2 mii lei și amenzi – 95,9 mii lei.

În conformitate cu art. 901, alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit pe venit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.