Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a propus Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) scoaterea a 15 locuri la concursul de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător în anul 2021.

Decizia a fost aprobată în ședința CSM din 20 mai.

Totuși, decizia finală se aprobă de Consiliul INJ, ţinând cont de mijloacele disponibile și de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii.

Formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător reprezintă una din condiţiile obligatorii pentru numirea în funcţiile de judecător pentru persoanele care nu au o vechimea în muncă în specialitățile juridice prevăzute în Legea cu privire la statutul judecătorului.

Durata cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător este de 18 luni.

Admiterea pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător se realizează în bază de concurs, organizat de INJ. La concursul de admitere au dreptul să participe numai persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului.

Persoanele care solicită admiterea la cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în specialitățile juridice.