Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Castraveţ și Musienco v. Republica Moldova. În 2005 reclamanții au fost învinuiți de însușirea ilicită a unor bunuri.

La 6 decembrie 2006 Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău a achitat reclamanții. Sentința a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție și a devenit astfel irevocabilă.

În 2008 Procurorul General a depus un recurs în anulare împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție, solicitând rejudecarea cauzei de către instanța de apel. El a invocat aprecierea eronată a probelor de către instanțele naționale și pronunțarea de către Curtea Supremă de Justiție a deciziei sale în lipsa avocatului reclamanților.

În februarie 2009 Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare declarat de către Procurorul General, a casat decizia Curții Supreme de Justiție și a Curții de Apel Chișinău și a trimis cauza la rejudecare în instanța de apel.

La 23 decembrie 2009 Curtea de Apel a reexaminat cauza și din nou a achitat reclamanții. Nefiind contestată, decizia a devenit irevocabilă.

Invocând încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, reclamanții s-au plâns că procedura de recurs în anulare desfășurată după achitarea lor definitivă a încălcat dreptul lor la un proces echitabil.

Guvernul a susținut că după achitarea lor repetată, reclamanții și-au pierdut statutul de victimă.

Curtea a reiterat că un reclamant nu poate pretinde a fi victima unei încălcări a dreptului său la un proces echitabil în sensul Articolului 6 din Convenție care, potrivit lui, ar fi avut loc în cadul unei proceduri care fusese încetată sau în rezultatul căreia el fusese achitat (Osmanov și Husseinov v. Bulgaria).

Curtea a notat că procesul împotriva reclamanților s-a finalizat cu achitarea lor definitivă de către Curtea de Apel la 23 decembrie 2009. În asemenea circumstanțe, Curtea a considerat că reclamanții nu mai pot pretinde calitatea de victimă a unei încălcări a dreptului lor la un proces echitabil și a declarat cererea acestora inadmisibilă, în conformitate cu prevederile Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție.

Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.