Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui salariat a fost, în 2019, egalu cu 7.233,7 lei, în creștere cu 15,4% sau cu 965,7 lei față de anul 2018. Datele au fost publicate, recent, de Biroul Național de Statistică.

Totodată, câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6.010,1 lei, cu 16,9 % sau cu 868,2 lei mai mult față de anul 2018. Costul mediu lunar al forței de muncă a constituit 8.852,8 lei pentru un salariat, cu 12,9% sau cu 1.011,1 lei mai mult decât în anul 2018.

Numărul salariaților, în data de 31 decembrie 2019, a constituit 742,1 mii persoane, cu 0,4 % sau cu 2,7 mii persoane mai mult față de 31 decembrie 2018.

Câștigul salarial brut (sumele brute calculate salariaților) în anul 2019 a fost compus din:

 • sume plătite regulat (la fiecare perioadă de plată a salariului), 87,6%;
 • sume plătite neregulat/ocazional (premii), 3,6%;
 • sume calculate pentru timpul nelucrat (concedii), 8,6%;
 • drepturi în natură, 0,2%.

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele individuale de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 16,9% din totalul câștigului salarial brut.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații, 15.785,4 lei (de 2,2 ori mai mult decât media pe țară);
 • activități financiare și de asigurări, 13.203,5 lei (cu 82,5% mai mult decât media pe țară);
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, 12.333,1 lei (cu 70,5% mai mult decât media pe țară).

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit, 4.768,7 lei (cu 34,1% mai puțin decât media pe țară);
 • activitățile de cazare și alimentație publică, 4.973,0 lei (cu 31,3% mai puțin decât media pe țară);
 • artă, activități de recreere și de agreement, 5.195,6 lei (cu 28,2% mai puțin decât media pe țară).

Comparativ cu anul 2018, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu (între 7,9 și 35,6%). Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • artă, activități de recreere și de agreement, cu 35,6% mai mult;
 • învățământ, cu 22,7% mai mult;
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, cu 20,9% mai mult.

Indicele câștigului salarial real în anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial mediu brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 110,1%.