Compania "Carmez Processing" SRL intenționează să preia controlul asupra întreprinderii "Avicola Farm Meat" SRL.

Intenția a fost notificată Consiliului Concurenței, care urmează să stabilească compatibilitatea concentrării economice cu mediul concurenţial normal.

Întreprinderea "Carmez Processing" SRL activează în domeniul producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne, iar ″Avicola Farm Meat″ este specializată pe creșterea păsărilor pentru carne.

Ambele companii își au adresa pe str. Muncești din sectorul Botanica al capitalei.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă (MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1).