Codul Fiscal prevede mai multe categorii de persoane fizice scutite de plata impozitului pe bunurile imobiliare/imopozitului funciar.

Potrivit art. 283, alin. (1) din document, de scutiri beneficiază:

  • persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); 
  • familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia; 
  • familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;
  • familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;
  • familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea. 

 Aceste categorii de persoane beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar: 

  • pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reşedinţa) - în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administraţiei publice locale; 
  • pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sînt ocupate de locuinţe, pentru loturile de pămînt de pe lîngă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pămînt de pe lîngă casă şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan). 

Până la stabilirea de către autoritatea administraţiei publice locale a scutirii de plata impozitului pe bunurile imobiliare, aceste persoane beneficiază de această scutire în limita valorii (costului) imobilului-domiciliu (în lipsa acestuia – reşedinţă), conform anexei la Titlul VI al Codului fiscal.

Valoarea (costul) bunurilor imobiliare cudestinație locativă (apartamente și case de locuit individuale, terenuriaferente acestor bunuri) din municipii, inclusiv din localitățile aflate încomponența acestora, din orașe și sate (comune), valoare (cost) în limitelecăreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare este indicată în Anexa la Titlul VI al Codului fiscal.