Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat în baza generalizată a practicii fiscale actualizări ce se referă la procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției.

Instituția precizează că, în conformitate cu art.163 alin.(5) din Codul fiscal, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate, Serviciul Fiscal de Stat este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective, sau la cererea aceluiași subiect, înregistrarea activității căruia poate fi efectuată în baza codului IDNP.

În acest context, este reglementată următoarea procedură de înregistrare a activității profesionale din sectorul justiției.

La solicitarea persoanelor ce practică activitate profesională în sectorul justiției de a înregistra activitatea profesională în baza unui cod fiscal diferit de codul personal indicat în documentul ce permite practicarea activității profesionale, acestea vor depune cererea (Anexa nr.1A la Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017) la Serviciul Fiscal de Stat în a cărui rază îşi are adresa juridică, care se consideră şi locul desfăşurării activităţii, și copiile documentelor prevăzute la pct.15 din Instrucțiunea menționată) și vor atribui coduri fiscale generate din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, în ambele cazuri, eliberează contribuabilului Confirmare privind luarea în evidenţă fiscală (Anexa nr.1B la Instrucţiunea menționată).

Precizăm că, activitatea profesională în sectorul justiţiei reprezintă activitatea permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară, traducător/interpret autorizat.