În calitate de consumatori, în permanență beneficiem de anumite servicii prestate de agenți economici, fie că mergem la cumpărături, la o sală de sport sau la un salon de frumusețe. În aceste cazuri, dar și în altele, care necesită investiții mai mari, cum ar fi: procurarea unui imobil, a unui teren sau a unei bijuterii de valoare suntem puși în situația de a întocmi un contract de prestare a serviciilor și să achităm în prealabil sume de bani, care sunt percepute ca arvună sau avans.

Pentru ca aceste noțiuni să nu creeze confuzie în rândul consumatorilor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) vine cu explicații în baza Codului Civil al Republicii Moldova, art. 954, 955, 956), astfel încât aceste plăți să fie înțelese de către cetățeni și executate corespunzător.

Ce este o arvună?

Arvuna este o sumă de bani sau un alt bun pe care consumatorul o dă unui prestator de servicii pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.

Înţelegerea cu privire la arvună se întocmește în scris. Arvuna se ia în calcul la executarea lucrărilor, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.

Mărimea arvunei nu este limitată după valoare, însă este evident ca aceasta să constituie doar o parte din banii pe care consumatorul îi va achita pentru executarea lucrărilor.

Arvună versus Avans?

Plata în avans este, de asemenea, un mijloc de garantare a executării contractului și reprezintă o plată preventivă.

Deosebirea dintre aceste două noțiuni rezidă din faptul că avansul nu este în stare să confirme încheierea contractului şi să garanteze executarea serviciilor, căci consumatorul care a efectuat o plată în avans este în drept să pretindă restituirea, practic în toate cazurile de neexecutare a contractului, iar prestatorul de servicii care a primit avansul, nu poate fi obligat nici într-un caz să restituie dublul plăţii primite, ca în cazul arvunei.

Care este rolul arvunei?

Prin finalităţile sale, arvuna îndeplineşte două funcţii principale:

  • confirmă încheierea contractului;
  • garantează executarea contractului.

Ca dovadă de confirmare a încheierii contractului, arvuna probează încheierea contractului, atunci când nu există înscrisuri sau alte dovezi în acest sens.