Adunarea Generală ordinară a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău va avea loc cel puțin peste 30 de zile de la data anulării stării de urgență. Ședința Adunării Generale a Baroului Chișinău se va desfășura în data și locul anunțat suplimentar de Secretarul General al Uniunii Avocaților. O dispoziție în acest sens a fost emisă de decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu, în data de 23 aprilie. 

Potrivit dispoziției, Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:

 • Alegerea prezidiului, secretarului adunării și a membrilor comisiei de numărare a voturilor. Alegerea membrilor Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, delegați de Baroul avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, conform normei de reprezentare de 1:200 (un delegat din partea a două sute de avocați). 
 • Alegerea Decanului Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău. 
 • Alegerea prodecanului Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău.
 • Alegerea delegaților Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău la Congresul avocaților din anul 2020. 

Avocații înscriși în lista membrilor Baroului Chișinău, care au dreptul de a exercita profesia de avocat și care întrunesc condițiile prevăzute Legea cu privire la avocatură și de Statutul profesiei de avocat, în termen de nu mai târziu de două zile până la data desfășurării Adunării Generale a Baroului, pot depune la sediul Baroului Chișinău, situat pe adresa str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012, sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com, următoarele acte: 

 • cerere în care va indica vechimea neîntreruptă în profesie, funcția în organele de conducere la care candidează să fie aleși, cu solicitarea dea fi înscris în buletinul de vot pentru funcția respectivă; 
 • CV (nu este obligatoriu, dar este util pentru avocații care își exercită dreptul la vot). 

Avocații, înscriși în lista membrilor Baroului Chișinău, care au dreptul a exercita profesia de avocat, pot depune la sediul Baroului Chișinău pe adresa, str. București, 46, mun. Chișinău, MD- 2012, sau la adresa de Email: baroulchisinau1@gmail.com cereri, prin care își exprimă dorința de participare la Congresul Uniunii Avocaților din anul 2020 și să fie aleși în calitate de delegați la Congresul UA, din partea Baroului Chișinău, pentru a fi înscriși în lista delegaților pentru Congresul Uniunii Avocaților, propusă spre votare. 

Amintim că, mandatul decanului Baroului Chișinău, Dorin Popescu, a expirat. Acesta a fost ales în această funcție în data de 27 aprilie 2018.  Potrivit Legii cu privire la avocatură, decanul este ales pentru un mandat de doi ani şi poate fi reales o singură dată. Acesta are următoarele atribuţii:

 • asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii Avocaţilor;  
 • reprezintă baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
 • convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale; 
 • execută hotărârile Congresului, Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale;
 • anual, dar nu mai târziu de 25 decembrie, face publică Lista membrilor baroului prin afişare la sediul baroului şi prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor;
 • sesizează Comisia pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor:
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa.

În cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan.