Curtea Constituțională a publicat un studiu a jurisprudenței sale din ultimii doi ani. Lucrarea se numește Câmpul de aplicare al unor articole din Constituție (cu referire la jurisprudența Curții Constituționale din perioada 2019 – 2020) și este disponibilă pe site-ul Curții.

Autorii speră că cercetarea va constitui un instrument util în interpretarea practicii constituționale în materia aplicabilității articolelor din Constituție. În cadrul exercitării activității sale jurisdicționale, Curtea a stabilit treptat o arie de acoperire pentru majoritatea normelor din Constituție.

Acest studiu reprezintă o sinteză structurată a jurisprudenței în care s-a abordat problema câmpului de aplicare al unor articole din Constituție în perioada 2019 – iunie 2020. El este conceput pentru a le facilita autorilor de sesizări mai bunaînțelegere a incidenței unor articole din Constituție.

Studiul privind Câmpul de aplicare al unor articole din Constituție urmărește să fie un portal de ghidare în jurisprudența Curții, dar nu trebuie interpretat ca o cercetare exhaustivă a acesteia.