Camerele video de monitorizare a traficului rutier ar putea ajunge în proprietatea unei companii private. Autoritățile au prezentat pentru consultări publice un proiect de hotărâre prin care se propune aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat (PPP) și a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat în cadrul parteneriatului privind implementarea Sistemului Automatizat de Supraveghere a Siguranței Rutiere în Republica Moldova și cerințelor generale privind selectarea partenerului privat.

Implementarea proiectului PPP prezumă transmiterea către un investitor privat a drepturilor și obligațiilor aferente implementării și operării tehnice a Sistemului Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere în Republica Moldova, care va efectua investiții din surse proprii în termen de cel mult 6 ani din data semnării contractului.   

Potrivit autorilor, fezabilitatea parteneriatului este relevată prin Studiul de fezabilitate, care pornind de la volumul total al investițiilor de circa 21 milioane de euro, care urmează a fi atrase pentru implementarea parteneriatului, indică ca perioadă optimă de recuperabilitate a investiției - 25 ani.

Modalitatea de realizare a parteneriatului public-privat prin atragerea capitalului privat, asigurând recuperabilitatea investițiilor este determinat modelul Construcție-Operare tehnică-Transfer, conform dispozițiilor prevăzute la art.19 al Legii cu privire la parteneriatul public-privat, care statuează că partenerul privat își asumă finanțarea, proiectarea, furnizarea, construcția, exploatarea şi întreținerea tehnică a unui bun public, iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit partenerului public în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligație.

Autorii proiectului susțin că, crearea Sistemului presupune instalarea camerelor de monitorizare și supraveghere video în locurile de interes public, crearea sistemului de înregistrare automată a încălcărilor regulilor de circulație rutieră de drumurile Republicii Moldova, ceea ce va permite evaluarea în timp real a tabloului situațional în oraș și pe traseele naționale. Astfel va fi asigurat volumul suficient de informații pentru a răspunde și interveni prompt la incidente și problemele societății, spre exemplu, dar care nu se limitează la: ambuteiaje și incidente în trafic, situații excepționale, infracțiuni stradale și acte de terorism, etc.

Numărul, funcționalitatea și cantitatea exactă a unităților de monitorizare, complexelor de înregistrare foto și video automatizate staționare și/sau mobile, precum și necesitățile de amenajare a teritoriului urban urmează a fi determină la etapă de proiectare. Pe durata implementării proiectului sistemele de supraveghere video existente vor transmise cu titlul în gestiunea partenerului privat, care după efectuarea unei analize cu privire la posibilitatea, necesitatea și oportunitatea utilizării componentelor sistemului existent, luându-se în considerare uzura tehnologică, se va stabili condițiile de integrare a acestora în sistemul nou.

Proiectul de hotărâre stabilește că recuperarea investiției partenerului privat se va efectua din contul acumulărilor obținute în rezultatul amenzilor aplicate urmare a încălcărilor înregistrate de noul Sistem Automatizat de Supraveghere a Circulației Rutiere, care se vor contabiliza separat de încasările acumulate din amenzile aplicate în mod tradițional de Inspectoratul General al Poliției, precum și echivalentul ce-i revine partenerului privat din suma totală a acumulărilor.