Cadrul normativ privind consolidarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor judiciare în cauzele penale urmează a fi revizuit în vederea uniformizării practicii judecătoreşti de aplicare a dispozițiilor legale la încasarea cheltuielilor judiciare.

Ministerul Justiției a anunțat inițierea procesului de elaborare a unui proiect de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003 (recuperarea cheltuielilor judiciare în cauzele penale).

Potrivit instituției, necesitatea perfecționării cadrului normativ privind mecanismul de recuperarea a cheltuielilor judiciare a fost semnalată de experții naționali și cei internaționali. Deși, în prezent, legislaţia procesual-penală conţine prevederi la acest capitol, acestea lasă loc pentru interpretări şi generează practici neuniforme.

Ministerul a anunțat că proiectul va viza, în particular, următoarele aspecte:

  1. categoriile de cheltuieli judiciare suportate de organele de ocrotire a normelor de drept la instrumentarea cauzelor penale (de exemplu: cheltuieli pentru deplasare la fața locului; cheltuieli de căutare a bănuitului, învinuitului; cheltuieli de efectuarea expertizei; cheltuieli de citare etc.);
  2. modul de stabilire a cheltuielilor judiciare;
  3. cuantumul cheltuielilor judiciare;
  4. modul de plată a cheltuielilor judiciare (numerar, virament) etc.

Pentru elaborarea și definitivarea proiectului, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor şi sugestiilor la adresele electronice daniela.ciornii@justice.gov.md și secretariat@justice.gov.md până la data de 10 mai.

Persoana de contact: Daniela CIORNÎI, consultant superior, Direcția elaborare acte normative, Telefon: (022) 20 14 26.