Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii.

Instituția menționează că odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea unor acte normative nr.191/19.11.2020, ISM a fost investit cu funcția de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de muncă.

Pentru a asigura implementarea completă și eficientă a Legii menționate, a fost necesară revizuirea cadrului normativ secundar care reglementează metodologia de analiză a riscurilor la efectuarea controlului de stat în bază de analiză a riscurilor. Astfel, a devenit necesară modificarea cadrului normativ cu privire la planificarea și efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM.

De asemenea, ministerul remarcă necesitatea elaborării unei singure metodologii domeniilor de control ale inspectoratului, asigurând astfel o politică unitară și corelată la nivel național.

Metodologia pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.379/2018 și Legea nr.140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, luându-se în calcul criteriile de risc relevante domeniilor de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii.

Obiectivele urmărite sunt:

  • consolidarea analizei criteriilor de risc ca sursă primordială pentru efectuarea controalelor de stat în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • promovarea unui cadru normativ unitar privind analiza criteriilor de risc.

Prin elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii, se urmărește ajustarea și actualizarea cadrului normativ ce prevede controlul de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă în corespundere cu criteriile de risc relevante domeniului de activitate.