Consiliul Concurenței a dat start primelor activități privind ajustarea și armonizarea cadrului legal național în materie de concurență. Activitățile au loc în cadrul proiectului ”Asistență tehnică pentru Consiliul Concurenței pentru modificarea legii concurenței”, implementat cu sprijinul Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii II (PAC2),

Astfel, Legea concurenței urmează a fi revizuită pentru identificarea lacunelor și elaborarea de propuneri de modificare legislativă având în vedere prevederile Directivei (UE) 1/2019 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență, astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne.

În cadrul activităților lansate, experții din cadrul Autorităților de Concurență din UE, în special din România și Lithuania, au prezentat principalele prevederi ale Directivei menționate. La modificarea cadrului legal în materie de concurență se va ține cont și de carențele și ineficiența legislației concurențiale în special pe piețele economice digitale (comerțul electronic), de practica judiciară națională, noile modificări ale Codului civil și ale Codului administrativ.

La dezbaterile privind modificarea cadrului legal în materie de concurență participă reprezentanți ai Camerelor de Comerț, Uniunii Avocaţilor, Asociațiilor de business, Judecătoriei municipiului Chișinău sediul Râșcani, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Institutelor de politici publice etc.