Cadrul de reglementare a prevenirii și combaterii spălării banilor va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a votat, în ședință convocată la distanță, să propună plenului Parlamentului pentru dezbatere, în lectura a doua, proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, scopul acestuia este asigurarea securității statului, protejării sistemului financiar-bancar și al celui financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, precum și apărării drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și ale statului. Proiectul transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Prevederile proiectului se aplică faptelor, inclusiv acțiuni sau inacțiuni, săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au ca obiectiv încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului. Este vorba de următoarele aspecte: condițiile de individualizare a sancțiunii reieșind din tipul încălcării, reglementează retragerea sau suspendarea licenței de activitate, determină mărimea sancțiunii, stabilește condițiile de aplicare a măsurilor de precauție sporită, precum și modul de evidență a informațiilor și documentelor.

Autoritățile naționale competente de aplicarea prevederilor acestei legi sunt Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.

La ședința Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile și obiecțiile înaintate de Comisia juridică, numiri și imunități, Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezentanți ai mediului de afaceri.

Proiectul, susținut unanim de membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, urmează a fi dezbătut în lectura a doua în plenul Parlamentului.