Bursa de valori a Moldovei a marcat, recent, 25 de ani de activitate. Cu această ocazie, autoritatea a publicat mai multe date statistice înregistrate de-a lungul timpului.

Astfel, în perioada celor 25 ani de activitate în cadrul Bursei de Valori a Moldovei au fost efectuate peste 50,6 mii tranzacţii în volum total de circa 14,13 miliarde lei. Cel mai mare volum tranzacţionat a fost înregistrat în anul 2019, 3,25 miliarde lei, cele mai multe tranzacţii în anul 2005, 11.990 tranzacţii. Cei mai mulţi emitenţi tranzacţionaţi au fost în anul 1998, 567 emitenţi.

În prezent, Bursa de valori a Moldovei 29 acţionari, toți sunt persoane juridice. La Bursă sunt acreditaţi 15 membri ai pieței reglementate/MTF, persoane juridice ce deţin cel puţin o acţiune a Bursei şi licenţă de societate de investiții (brokeri/dealeri) eliberate de Comisia Națională a Pieței Financiare. Din luna mai al anul 1995, Bursa de Valori a Moldovei este fondator şi membru al Federaţiei Burselor Euro-Asiatice (FEAS). Iar din luna iulie 2008 Bursa face parte din Asociaţia Internaţională a Burselor CSI (МАБ СНГ). 

Bursa reprezintă un segment important al infrastructurii pieţei de capital, o piaţă secundară organizată, transparentă şi supravegheată, ce asigură efectuarea tranzacţiilor între participanţii pieţei, având ca obiect tranzacționarea valorilor mobiliare. Aici se concentrează toată informaţia referitoare la cererea şi oferta privind valorile mobiliare, ceea ce creează cele mai favorabile condiţii pentru determinarea cursului valorilor mobiliare. În prezent, Bursa de Valori a Moldovei deține licență de operator de piață și administrează două piețe: piața reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF).