Guvernul a aprobat modificarea bugetului de stat pentru anul 2021. Proiectul prevede majorarea veniturilor bugetului de stat cu 767,8 milioane lei, a cheltuielilor cu 421,7 milioane lei, în timp ce deficitul bugetar se va micșora cu 346,1 milioane lei, costituind 5,1% din PIB.

Potrivit Ministerului Finanțelor, majorarea veniturilor la bugetul de stat a fost determinată preponderent de creșterea încasărilor din TVA.

Cele mai mari creșteri de cheltuieli se referă la: compensarea parțială a gospodăriilor casnice a costurilor facturilor la gaze și energie termică – 210 milioane lei; majorarea ajutorului pentru perioada rece a anului – 104 milioanei lei; suplinirea fondului de rezervă al Guvernului cu 50 milioane lei; asigurarea indemnizației salariaților cu copii și indemnizației pentru șomaj tehnic în condițiile pandemiei de COVID-19 – 35 milioane lei; compensarea salariaților pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației -  20 milioane lei.

Totodată, menționăm că, modificările operate la sursele de finanțare a deficitului bugetului de stat includ mijloace financiare pentru majorarea capitalului social al S.A Energcom până la 1,7 miliarde lei și intrarea primei tranșe conform noului program de reforme economice susținut de FMI – 1,4 miliarde lei.

Parametrii revizuiți ai bugetului de stat pentru anul 2021 sunt următorii: venituri în sumă de 45 miliarde 862,4 milioane lei, cheltuieli – în sumă de 57 miliarde 654,3 milioane lei lei, în timp ce deficitul bugetar va constitui 11 miliarde 791,9 milioane lei.

Modificările la bugetul de stat pentru anul 2021 au fost propuse pentru a depăși consecințele situației excepționale create în sectorul energetic în bugetul de stat, în contextul declarării stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 148/2021 și întru executarea punctului 4 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 4 din 2 noiembrie 2021.