În anul 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit peste 36,4 miliarde de lei. Comparativ cu anul 2017, acestea au fost în creștere de 7,3 la sută, ceea ce reprezintă mai mult de 2,46 miliarde de lei. Datele au fost prezentate de către Ministerul Finanțelor.  

Cea mai mare parte din venituri a fost acumulată de către Serviciul Vamal, peste 21,4 miliarde de lei, urmate de cele administrate de Serviciul Fiscal de Stat, aproximativ 16,5 miliarde de lei. Acestea au fost în creștere cu 5,1% și, respectiv, 15,1% față de anul 2017. Autoritățile mai anunță că din suma totală de venituri, încasările din impozite şi taxe constituie peste 34 miliarde de lei, cu 9,2% mai mult faţă de anul precedent, impozite pe venit au adus în buget peste 6,8 miliarde de lei, adică cu 12,5 la sută mai mult decât a fost preconizat.

Potrivit raportului publicat, la categoria alte venituri, adică granturi, venituri colectate, autoritățile au înregistrat o scădere de aproximativ 44 la sută față de anul 2017, fiind acumulate de 1,03 miliarde de lei, din totalul de 2,59 miliarde de lei preconizat. De asemenea, s-a înregistrat o scădere față de anul precedent la volumul total al TVA-ului și accizelor restituite. Micșoarea este de puțin peste 219 milioane de lei.

Totodată, anul trecut din bugetul de stat au fost cheltuite peste 38,6 miliarde de lei, adică cu 9 la sută mai mult decât în anul 2017. Cea mai mare majorare s-a înregistrat la categoriile: serviciile din domeniul economic, protecție socială și învățământ.

Potrivit Ministerului Finanțelor, executarea bugetului de stat în anul 2018 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2,27 miliarde lei. Aceast este cu 2,78 miliarde de lei sau cu aproximativ 55 la suta mai puțin decât cel preconizat inițial.