Parlamentul a votat astăzi în lectura a doua – finală - proiectul bugetului de stat pentru anul 2020.

Principalele măsuri de politici pe care este construit proiectul bugetului se referă la continuarea reformelor structurale economice și sociale, extinderea autonomiei financiare locale, creșterea salariilor pentru majoritatea angajaților bugetari, implementarea programelor de asistență socială a populației cu venituri mici.

După prezentarea proiectului în prima lectură, au parvenit 131 de amendamente, dintre care 63 au fost susținute. Totuși, pentru lectura a doua, indicatorii generali ai bugetului de stat – venituri și cheltuieli – au rămas nemodificați. 

Potrivit proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2020, veniturile acestuia vor însuma 44 136,6 mil. lei, cu o majorare de 8,6% față de 2019 (rectificat), pe fondul creșterii preconizate a impozitelor și taxelor, TVA fiind în continuare cea mai importantă sursă.

Cheltuielile bugetului de stat vor constitui cca 51 551,9 mil. lei, cu 11,3% mai mult față de 2019. Acestea sunt determinate de necesitatea asigurării financiare a priorităților ramurilor; continuării reformelor de protecție socială, sistemul educațional, sănătate, ordine publică, justiție; asigurării implementării sistemului de remunerare a muncii în sectorul bugetar; precum și asigurării financiare a proiectelor și acțiunilor prevăzute în acordurile cu partenerii de dezvoltare.

Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit în sumă de cca 7 415,3 mil. lei. 

Finanțarea deficitului bugetului public național în anul 2020 se va efectua din surse interne și externe, în special prin valorificarea împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor din surse externe și pentru susținerea bugetului, emisiunea valorilor mobiliare de stat, acțiuni în formă de participare în capital, alte creanțe interne ale bugetului, precum și din mijloacele bănești din solduri la conturile bugetelor componente ale bugetului public național.