Din data de 4 mai, unii angajații din unitățile bugetare vor reveni la birou. Instituțiile de stat vor aplica, pe perioada stării de urgență, regim special de lucru. Decizia a fost luată la ultima ședință a Comisiei pentru situații excepționale.

Potrivit deciziei, conducătorul unității bugetare urmează să dispună, prin act administrativ unilateral, atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa obligatorie la serviciu.

Totodată, pentru angajații care își vor desfășura activitate de la domiciliu au fost stabilite unele reguli. Mai exact este vorba despre:

  • pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin;
  • angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică.

Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. În același timp, personalul care nu se încadrează în situațiile descrise mai sus vor pleca în concediu de odihnă nefolist sau în concediul de odihnă suplimentar.