Valorea de referință pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar se majorează anual viitor cu doar 50 de lei și va constitui 1.700 de lei, potrivit proiectului bugetului de stat pentru 2021. În 2019 această cifră a fost de 1.500 de lei, iar în 2020 de 1.650 de lei.

Totodată, proiectul prevede și derogări de la salariul de referință de 1.700 de lei, după cum urmează:

  • 1.300 de lei: - pentru persoanele cu funcții de demnitate publică din cadrul autorităților/ instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, cu excepția judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a șefilor și șefilor adjuncți ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor; - pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova şi al Prim-ministrului;
  • 1.750 de lei: - pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Secției asigurare ordine publică a Direcției Patrulare „Centru”), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; - pentru ofițerii din unitățile militare ale Ministerului Apărării; - pentru angajații sistemului administrației penitenciare;
  • 1.800 de lei: – pentru personalul didactic, ştiinţifico-didactic şi personalul de conducere din instituţiile de învăţământ; conducătorii (directori şi directori adjuncţi) instituţiilor de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic; directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic; – pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 până la 25; – pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Secției asigurare ordine publică a Direcției Patrulare „Centru”), din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; – pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi directorul general adjunct; – pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;
  • 1.900 de lei – pentru directorii instituţiilor de învăţământ general, altele decât instituţiile de educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional tehnic;
  • 2.000 de lei – pentru personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului Protecţie şi Pază de Stat.