Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege prin care modifică unele prevederi care vizează atribuțiile BNM în partea ce se referă la stabilirea condițiilor ce țin de exportul/importul numerarului în monedă națională și valută străină și a cecurilor de călătorie în valută străină de către anumite categorii de persoanele juridice rezidente și nerezidente, precum și a documentelor care urmează a fi prezentate de către persoanele juridice organelor vamale.

Potrivit autorilor proiectului, urmare modificărilor operate la Legea nr.62/2008, având în vedere că reglementarea activității bancare pe teritoriul Republicii Moldova ține de competența BNM, aceasta, de comun acord cu Serviciul Vamal va stabili doar pentru băncile licențiate și băncile nerezidente condițiile ce țin de introducerea/scoaterea numerarului, precum și documentele care urmează a fi prezentate organelor vamale de către băncile în cauză.

În privința altor categorii de persoane juridice rezidente și nerezidente Legea nr.62/2008 stabilește în mod expres cazurile/scopurile pentru care persoanele în cauză pot introduce în/ scoate din Republica Moldova numerar, acestea fiind limitative. Aceste cazuri/scopuri sunt determinate de necesitatea introducerii/ scoaterii numerarului de către categoriile respective de persoane juridice rezidente și nerezidente în vederea unor achitări în numerar (de ex., achitarea cheltuielilor de deplasare a salariaților detașați în străinătate, cheltuielilor legate de deservirea navelor pe aeroporturile străine în cazul unor curse neregulate (charter), efectuarea plăților conform contractelor de export de mărfuri sau servicii, utilizarea numerarului în cadrul implementării în Republica Moldova a proiectelor de asistență tehnică/de finanțare străină).

Ținând cont de faptul că BNM licențiază activitatea băncilor, iar condițiile aferente introducerii/scoaterii numerarului de către alte persoane, precum și documentele prezentate organelor vamale sunt determinate de specificul operațiunilor pentru care Legea nr.62/2008 permite introducerea/scoaterea numerarului, condițiile pentru această categorie de persoane juridice rezidente și nerezidente, precum și documentele care urmează a fi prezentate organelor vamale vor fi stabilite de către Serviciul Vamal.