Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat al doilea raport asupra inflației din anul 2020. Documentul a fost elaborat în baza evoluției  economice din țara noastră și la nivel global, informațiii macroeconomice din mediul intern și cel extern și reflectă dinamica inflației.

Potrivit BNM, rata anuală a inflației își va continua, în perioada următoare, tendința de scădere. Aceasta este determinată, în mare parte, de presiunile dezinflaționiste asociate cererii agregate și de reducerea prețurilor la produsele petroliere și materiile prime pe piața internațională. Totodata, aceste presiuni vor fi atenuate de condițiile meteorologice și ajustarea valorii monedei naționale față de principalele valute de referință. Impactul generat de eventualele distorsiuni ale canalelor de distribuție și a ofertei ramâne incert. 

Rata anuală a inflației, începând cu primul trimestru de prognoză, se va diminua încontinuu până la sfârșitul anului curent până la un nivel minim de 3,5 la sută în trimestrul IV 2020 și trimestrul I 2021. Ulterior, va crește ușor în trimestrul II 2021 până la un nivel maxim de 4,6 la sută, după care se va diminua din nou.

Raportul complet poate fi accesat aici.