Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, diminuarea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2 puncte procentuale, de la 7,5 până la 5,5 la sută anual.

BNM susține că această modificare are drept scop de a menține inflația în intervalul de variație al țintei de 5,0 la sută și că decizia corespunde prognozelor anterioare ale BNM privind evoluția inflației. Or, anul viitor, nivelul inflației va fi potrivit instituției mai mic. În acest sens, BNM va încuraja utilizarea mai largă monedei naționale în procesele de investiții și creditare.

În 2019, potrivit BNM creșterea inflației a fost influențată de majorarea veniturilor populației, creșterea prețului la produsele petroliere etc.

Anul viitor se așteaptă însă o decelerare a inflației, datorată diminuării prețurilor produselor alimentare internaționale sau aprecierii cursului de schimb.

De asemenea, Comitetul executiv al BNM a decis să diminueze ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight cu 2,0 puncte procentuale: până la 8,5 la sută, și, respectiv, 2,5 la sută anual. 

Totodată, a fost micșorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și a fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă. Această modificare, potrivit BNM, va încuraja intermedierea financiară în moneda națională și, respectiv, o va descuraja pe cea în valută.