Banca Națională a Moldovei a anunțat că pe parcursul trimestrului I al acestui an băncile au continuat să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt.

Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel comparativ cu finele anului 2020.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) a constituit 50,4% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. Cele mai mari ponderi în activele lichide le dețin depozitele la BNM – 40,7%, valorile mobiliare lichide – 33,5% și mijloacele interbancare nete – 15,4%. Pe parcursul trimestrului I, ponderea depozitelor la BNM s-a diminuat cu 2,2 p.p, iar ponderea numerarului – cu 1,0 p.p. Totodată, a crescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 2,0 p.p. și ponderea mijloacelor interbancare nete - cu 1,3 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și care nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, a fost respectat de toate băncile.

Indicatorul privind acoperirea necesarului de lichiditate pe sector a constituit 294,3 % (limita ≥ 70% - începând cu 1 ianuarie 2021) și a variat de la 151% până la 1 237%. În prezent toate băncile se conformează prevederilor respective.

Conform rapoartelor prezentate de bănci, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,6%, fiind în scădere cu 0,5 p.p. față de finele anului precedent și a variat între 19,1% și 46,9%. Toate băncile au respectat indicatorul ”Rata fondurilor proprii totale” (≥10%).

De asemenea, toate băncile au respectat cerința indicatorului ”Rata fondurilor proprii totale” luând în considerare amortizoarele de capital, cu excepția unei bănci, la care rata fondurilor proprii totale a fost mai mică decât cerința impusă urmare procesului de supraveghere și evaluare combinată cu amortizoarele de capital. În conformitate cu Hotărârea Comitetului executiv al BNM  nr. 91 din 03.04.2020 utilizarea temporară a amortizorului de conservare a capitalului  nu se consideră a fi o încălcare.

La situația din 31 martie, fondurile proprii totale au constituit 13,5 miliarde lei și au înregistrat o descreștere de 0,6% (74,6 milioane lei), în special ca urmare a răscumpărării de către o bancă a acțiunilor sale cu aprobarea prealabilă a Băncii Naționale și a majorării la unele bănci a diferenței pozitive dintre reducerile pentru pierderi la active și angajamentele condiționale și mărimea reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor și a provizioanelor pentru pierderi.

BNM mai spune că, băncile au respectat indicatorii prudențiali cu privire la expunerile mari și expunerile față de persoanele lor afiliate.

Totodată, la o bancă raportul dintre indicatorul aferent valorii agregate a expunerilor din credite față de clienții sau un grup de clienți aflați în legătură, care constituie după mărime primele zece expuneri din credite, și portofoliul total de credite este mai mare decât limita prudențială de 30%. Având în vedere că banca respectă cerința suplimentară de fonduri proprii pentru excedentul respectiv, depășirea limitei de 30% nu constituie o încălcare.