Banca Națională a Moldovei (BNM) anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară, ce urmează să fie plătite până la sfârșitul anului 2022. Potrivit BNM, acestea au fost calculate în conformitate cu Regulamentul privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.74 din 20 martie 2020.

Astfel, cuantumul contribuțiilor pe anul 2022 pentru întregul sistem bancar a fost calculat în mărime de 146,3 milioane lei, la baza acestui calcul fiind nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, care urmează a fi atins până la finele anului 2024, coeficientul de ajustare la creșterea volumului depozitelor, precum și multiplicatorii de ajustare la riscul specific fiecărei bănci. Totodată, nivelul-țintă ce reiese din suma depozitelor garantate la situația din 30 iunie 2021 reprezintă 515,5 miliane lei și urmează să se reevalueze anual.

Fondul de rezoluție bancară a fost constituit în 2020, în vederea asigurării aplicării eficace a instrumentelor şi competențelor de rezoluţie de către Banca Naţională a Moldovei, ale cărui resurse se utilizează conform obiectivelor rezoluției şi principiilor prevăzute în Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. La situația din 30 iunie 2021 resursele fondului constituiau 119,5 milioane lei.

Constituirea fondului de rezoluție contribuie la consolidarea sectorului bancar și a credibilității acestuia, în sprijinul intereselor deponenților.