Banca Națională a anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumul, tranşele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară ce urmează să fie colectate până la sfârșitul anului 2020. Aspectele respective au fost stabilite de către banca centrală în baza regulamentului intrat recent în vigoare privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară.

Actul normativ a fost elaborat conform Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, care prevede că resursele fondului de rezoluție bancară sunt administrate de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar și sunt utilizate potrivit deciziei Băncii Naționale a Moldovei pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție.

Astfel, regulamentul Băncii Naționale conține metodologia de calcul a contribuțiilor anuale ce urmează a fi plătite de fiecare bancă, de asemenea, descrie procesul de calcul și de plată a acestora.  Noile prevederi se bazează pe practica statelor Uniunii Europene ca model de referință, dar iau în considerare și specificul sistemului bancar național.

Respectiv, nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, care urmează a fi atins până la finele anului 2024, precum și coeficientul de ajustare la creșterea volumului depozitelor, multiplicatorul de ajustare la riscul specific băncii, au stat la baza calculării cuantumului contribuțiilor pentru întregul sistem bancar pe anul 2020 în mărime de 52,8 mil. lei. Totodată, nivelul-țintă  ce reiese din suma depozitelor garantate la situația din 31 decembrie 2019 reprezintă 239,2 milioane lei și urmează să se reevalueze anual.

Constituirea fondului de rezoluție bancară va contribui la consolidarea sectorului bancar și a credibilității acestuia, în sprijinul intereselor deponenților.