Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, în temeiul Legii privind activitatea băncilor, băncile care sunt societăți de importanță sistemică din Republica Moldova, pornind de la situația de la sfârșitul anului trecut. Acestea sunt:

  • BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.;
  • BC ”Moldindconbank” S.A.;
  • B.C. ”VICTORIABANK” S.A.;
  • Mobiasbanca – OTP Group S.A.

În același timp au fost stabilite și ratele amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII), pentru băncile identificate ca societăți de tip O-SII din Republica Moldova, după cum urmează:

  • 1,5% pentru BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.;
  • 1% pentru BC ”Moldindconbank” S.A.;
  • 1% pentru B.C. ”VICTORIABANK” S.A.;
  • 0,5% pentru Mobiasbanca – OTP Group S.A.

Decizia a fost luată în baza analizelor și studiilor efectuate de BNM, care au ca scop identificarea băncilor care sunt societăți de importanță sistemică din Republica Moldova și limitarea impactului sistemic. Frecvența revizuirii ratei amortizorului O-SII este anuală.