Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să diminueze rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,25 puncte procentuale până la 2,75 la sută anual. Potrivit autorității, această decizie are un caracter stimulativ și vine să susțină procesului de creditare.

BNM afirmă că hotărârea a fost luată în condițiile în care evoluția prețurilor de consum este determinată de presiuni dezinflaționiste manifestate atât în mediul intern, cât și cel extern. Acestea se referă, pe de o parte, la menținerea efectelor negative ale cererii agregate, la diminuarea tarifelor reglementate pentru energia electrică, aprecierea monedei naționale, iar pe de altă parte, la dinamica inferioară a prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare internaționale și diminuarea activității economice pe plan global.

În cadrul ședinței s-a decis, de asemenea, că ratele de dobândă la creditele overnight se vor diminua până la nivelul de 5,25 la sută anual și cele la depozitele overnight până la nivelul de 0,25 la sută anual.

Cât privește norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, aceasta va fi majorată cu câte 1,5 p.p.  până la 30,0 la sută din baza de calcul, pentru perioadele de aplicare 16 octombrie – 15 noiembrie 2020 și, respectiv, 16 noiembrie  – 15 decembrie 2020. Decizia vine să echilibreze în continuare aplicarea acestui instrument de politică monetară pentru a optimiza intermedierea financiară din sectorul bancar și a consolida mecanismul de transmisie a politicii monetare și valutare.

Autoritatea afirmă că astfel utilizează întreg arsenalul de instrumente de politică monetară pentru menținerea inflației în intervalul de variație de la ținta de cinci la sută anual – condiționată și de o activitate economică sustenabilă, însă pentru susținerea și amplificarea acestui efect sunt necesare și alte măsuri stimulative, inclusiv de ordin fiscal, bugetar, structural.

Decizia BNM a fost adoptată în baza datelor recente care au confirmat principalele ipoteze și concluzii reflectate în Raportul asupra inflației nr.3, 2020. Totodată pe fundalul amplificării presiunilor dezinflaționiste menționate mai sus este posibil ca, în anul curent, inflația să coboare sub intervalul de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta de 5,0 la sută, unde se va menține până la sfârșitul anului viitor.