Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a hotărât majorarea cu 1 punct procentual a ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, până la 6,50 la sută anual. Potrivit autorității, decizia are drept scop crearea condițiilor monetare necesare să tempereze ritmurile de creștere a prețurilor de consum.

Totodată, se vor mări cu 1 punct procentual ratele de dobândă la creditele și la depozitele overnight, până la 8,50 și, respectiv, până la 4,50 la sută anual. Nivelul rezervelor obligatorii rămâne același.

BNM afirmă că decizia vine în susținerea preferințelor consumatorilor spre economisire de la consumul imediat care s-a conturat pe fondul activității economice manifestate pe parcursul anului curent.

Banca Națională a Moldovei va continua să monitorizeze atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să vină cu măsurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental de asigurare a stabilității prețurilor.