Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să mențină neschimbate valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, este menținută rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 3,25 la sută anual.

Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight de 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual. La același nivel rămâne norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă - 34,0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - 21,0 la sută din baza de calcul.

Decizia a fost luată în vederea atingerii obiectivului de bază al BNM în condițiile incertitudinilor economice asociate pandemiei COVID 19.  Potrivit autorităților, au fost evaluate informațiilor macroeconomice disponibile din mediul intern și cel extern, la fel, asumările aferente noii runde de prognoză și perspectivele condițiilor economice interne.

Totodată, situația actuală denotă un grad sporit de incertitudine referitoare la amploarea crizei generate de COVID-19, recuperarea economică ulterioară și evoluția preturilor la materie primă și resurse energetice pe plan global. În același timp, condițiile meteorologice ar putea genera o recoltă modestă în anul 2020.

În prezent, se atestă presiuni dezinflaționiste care se vor manifesta și în continuare, ceea ce a determinat orientarea măsurilor de politică monetară din ultima perioadă  spre atenuarea consecințelor cauzate de pandemie și susținerea cerereii agregate. Actuala rată de bază este stimulativă și  creează condiții pentru susținerea procesului de creditare.