Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis, cu vot unanim, să mențină la nivelul actual rata de bază și facilitățile permanente. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare 2,65 la sută anual, iar ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight rămân în mărime de 5,15  la sută și, respectiv, 0,15  la sută anual.

Comitetul executiv al BNM a hotărât, de asemenea, să diminueze norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 mai 2021 – 15 iunie 2021 cu 2 puncte procentuale, fiind stabilită la nivelul de 26 la sută din baza de calcul.

Totodată, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține - 30 la sută din baza de calcul.

Potrivit BNM, decizia de politică monetară, alături de alte măsuri anterioare, este orientată spre atenuarea și contracararea efectelor negative ale pandemiei asupra economiei naționale și consolidează poziția BNM în susținerea redresării economice. Astfel, hotărârea sprijină înviorarea procesului de creditare și intermedierea financiară în moneda națională, contribuind la transmiterea eficientă a impulsurilor monetare în sectorul real al economiei.