Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF cu privire la aprobarea unor regulamente, care are drept scop aducerea în concordanță a actelor normative din domeniul de reglementare a activității birourilor istoriilor de credit cu prevederile Legii nr. 23/2020.

Este vorba de Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informațiilor la biroul istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit. În contextul obligării birourilor istoriilor de credit să efectueze schimb reciproc de informații, în scopul oferirii informației complete referitoare la istoria de credit, prin proiect au fost stabilite condițiile (inclusiv de plată) și modul de prezentare a informației aferente istoriilor de credit (prezentarea raportului de credit) de la un birou al istoriilor de credit către alte birouri.

De asemenea, au fost stabilite obligațiile și sarcinile care trebuie executate de către birouri în cadrul schimbului reciproc de informații precum: asigurarea din cont propriu a condițiilor tehnice pentru interconectarea cu sistemele informaționale ale altor birouri, utilizarea informației obținute în cadrul schimbului informațional doar în scopul statuat de lege; asigurarea cerințelor de securitate informațională; aplicarea tarifelor similare ca și pentru ceilalți participanți la schimbul informațional etc.