Banca Națională a Moldovei și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat un acord bilateral de efectuare a operațiunilor de tip swap valutar, în vederea stabilirii unei facilități de suport a economiei naționale.

Potrivit autorităților, pe durata tranzacțiilor swap, va crește valoarea activelor oficiale de rezervă ale Republicii Moldova, aflate în gestiunea BNM. Aceasta va avea un efect pozitiv asupra sentimentului pieței financiare din țara noastră și va consolida capacitatea BNM de a-și urmări obiectivul fundamental.

Aprobarea acordului nu implică pentru BNM cheltuieli financiare. Totodată, acordarea lichidităților în cadrul acestui acord va fi efectuată în condiții similare altor operațiuni practicate de către BNM pe piața monetară sau valutară internă.

Efectul scontat al semnării acordului constă în crearea și implementarea unui instrument nou competitiv pentru creditarea de către BERD a agenților economici din Republica Moldova în monedă națională și dezvoltarea sectorului real al economiei naționale, fapt necesar în special în condițiile crizei provocate de situația pandemică la nivel global.

Swap-ul valutar presupune cumpărarea unei valute la momentul încheierii tranzacţiei şi obligaţia vinderii acesteia la un termen viitor la un curs la termen (engl. forward) prestabilit.