Modul de organizare a activităţilor privind calculul şi plata a mai multor tipuri de prestaţii sociale ar putea fi stabilit direct de către Guvern. Prin urmare, beneficiarii de prestații vor fi lipsiți de dreptul de a alege prestatorul de servicii de plată la care să-și ridice bani, dar și modul de primire a prestației sociale. Modificarea legislativă este prevăzută într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare.

Proiectul prevede excluderea obligativității Casei Naționale de Asigurări Sociale de a contracta prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestație socială. Astfel, beneficiarul nu va mai putea alege, la orice etapă a vieței, prestatorul de servicii de plată și modalitatea de plată. Mecanismul de plată va fi aprobat de Guvern.

Modificările vizează beneficiarii de pensii, de alocații sociale și ajutor social, persoanele care primesc indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă sau alte prestații de asigurări sociale, șomerii, militarii și persoanele din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, judecătorii și alte categorii de persoane.

În prezent, legislația spune că beneficiarul de prestații sociale poate desemnat orice prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova. Instituția desemnată încheie un contract, în acest sens, cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Potrivit autoritlor, modificările propuse vor eficientiza utilizarea rațională a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Mai mult, autoritățile afirmă că modificările sunt făcute în conformitate cu recomandările Curții de Conturi, care a indicat asupra necesității revizuirii modalitării de plată a prestațiilor sociale.