Banca Comercială Română Chișinău a prezentat rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor, care a avut loc la data de 26 aprilie, cu prezența acționarului.

Prin votul unanim al reprezentantului Acționarului unic s-a decis:

  • Aprobarea dării de seamă financiară anuale a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2020;
  • Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2020;
  • De a nu aproba nicio remunerație pentru anul 2021 pentru membrii neindependenți, având în vedere standardele si principiile aplicate în societățile aparținând BCR/EGB, potrivit cărora salariații BCR/EGB, membrii organelor de conducere ale BCR/EGB, numiți in structurile de conducere ale societăților in care BCR deține o cotă de participare la capitalul social, nu sunt remunerați pentru o asemenea poziție, activitatea respectivă fiind considerată o prelungire a activității curente remunerată de BCR/EGB;
  • De a aproba menținerea pachetului de remunerare pentru membrul independent pentru anul 2021 (de asemenea, Președinte al Comitetului de Audit, Conformitate și Administrarea Riscurilor) la același nivel aprobat potrivit Hotărârii AGA Extraordinare nr. 1  din 12 ianuarie 2021. 
  • Repartizarea profitului anual obținut de Banca Comercială Română Chișinău S.A. în anul 2020 pentru Capital de rezervă și Profit nedistribuit.
  • Aprobarea și confirmarea încheierii contractului de prestare a serviciilor de audit și non-audit aferente anului 2021 cu organizația de audit ICS PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
  • Aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate Erste Group Bank AG si Banca Comerciala Romana S.A
  • Aprobarea/revizuirea Regulamentului Organizarea și Funcționarea Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău S.A. și a Regulamentului Organizarea si Funcționarea Adunării Generale a Acționarilor BCR Chișinău S.A.