Statul urmează să achite daune morale de 12 mii de euro pentru că autoritățile nu au putut aduce probe convingătoare cu privire la lipsa maltratării unui bărbat în timpul reținerii.

La 3 decembrie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat o hotărârea în cauza Prepelița v. Republica Moldova și se referă la presupusele rele tratamente la care reclamantul ar fi fost supus în timpul reținerii sale.

Potrivit documentelor medicale prezentate, după reținere, reclamantul a acuzat mai multe leziuni corporale, inclusiv o fractură la antebrațul stâng. În baza plângerii reclamantului, autoritățile au pornit o investigație, audiind martori și dispunând efectuarea expertizelor medico-legale. Considerând că versiunea reclamantului nu fusese confirmată, cauza a fost clasată. În același timp, autoritățile nu au oferit nici un răspuns la întrebarea cu privire la circumstanțele în care s-a produs fractura antebrațului reclamantului.

Invocând Articolul 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, reclamantul s-a plâns de rele tratamente din partea colaboratorilor de poliție în timpul reținerii sale, dar și de lipsa unei investigații efective în acest sens.

Curtea a notat că Guvernul a oferit explicații cu referire la excoriațiile de pe fața reclamantului, însă o explicație plauzibilă în privința celorlalte vătămări corporale, id est fractura antebrațului și contuziile din regiunea toracelui, nu a putut fi reținută de către Curte.

Prin urmare, Curtea a notat că autoritățile nu au putut aduce probe convingătoare cu privire la lipsa maltratării reclamantului în timpul reținerii sale și a constatat încălcarea Articolului 3 din Convenție sub aspect material.

De asemenea, Curtea a notat neajunsuri și cu referire la investigarea plângerilor reclamantului. Ea a subliniat că urmărirea penală a fost pornită abia peste o lună de la depunerea plângerii de către reclamant. Alegațiile reclamantului cu privire la pretinsa influențare de către colaboratorii de poliție a unui martor nu au fost luate în considerare. În același timp, au existat neconcordanțe neelucidate dintre declarațiile martorilor făcute în favoarea colaboratorilor de poliție și declarațiile celor din urmă. Totodată, o confruntare dintre reclamant și colaboratorii de poliție vizați nu pare să fie avut loc. Prin urmare, Curtea a constatat o încălcare a Articolului 3 din Convenție sub aspect procedural.

În consecință, Curtea a acordat reclamantului 12.000 euro pentru prejudiciul moral și 18 euro pentru prejudiciul material.

Actualmente, hotărârea este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a Curții.