Bunurile sechestrate vor putea fi recuperate de persoanele învinuite dacă vor transfera contravaloarea acestora în conturile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultare publică proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate).

Mai exact, în cazul aplicării sechestrului în scopul recuperării prejudiciului cauzat sau garantării achitării amenzii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, sau civilmente responsabilă sau reprezentanții acestora, bunul căreia este pus sub sechestru, poate să transfere o contravaloare egală cu valoarea bunului indisponibilizat la conturile trezoreriale gestionate de Agenție, în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoștință.

În cazul persoanei condamnate termenul de 15 zile curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată. După atestarea transferării contravalorii, persoana bănuită, învinuită, inculpată, condamnată sau civilmente responsabilă, solicită eliberarea bunului indisponibilizat și ridicarea măsurii de asigurare. Agenția în termen de 5 zile dispune ridicarea măsurii de asigurare.